Uniwersytet Przyrodniczy W Poznaniu Do Kiedy Rekrutacja?

Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 19 września 2021 roku. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.