Uniwersytet Pedagogiczny Kiedy Wyniki Rekrutacji?

Kandydaci na studia mogą rejestrować się w uczelnianych systemach rekrutacyjnych IRK od początku maja do początku lipca 2022 r. Na większości uczelni publicznych wyniki I tury rekturacji na studia studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie pojawiają się od 5 do 30 lipca 2022 r.

Kiedy zaczyna się rekrutacją na UP?

Na UP, tak na innych uczelniach trwa rekrutacja na studia. Nabór trwa od 1 czerwca i do 30 września 2022 roku. Limity na najbardziej oblegane kierunki typu psychologia, pedagogika, filologia angielska czy hiszpańska zapełnią się zapewne o wiele wcześniej.

Kiedy są wyniki rekrutacji na studia up?

TERMINARZ REKRUTACJI

 • 11 lipca 2021 r. – końcowy termin wpisania ocen ze świadectwa maturalnego.
 • 15 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy rezerwowej.
 • 19-20 lipca 2021 r. w godz.
 • 21 lipca 2021 r. –
 • 23 lipca 2021 r.
 • 26 lipca 2021 r. –
 • 28 lipca 2021 r.
 • Jak liczyć punkty na studia up?

  Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

  1. poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt.
  2. poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
  You might be interested:  Kiedy Wraca Szkoła Podstawowa?

  Ile kosztuje warunek na UP Kraków?

  Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 400 zł, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 800 zł.

  Jaki jest próg punktowy na UP Kraków?

  Próg kwalifikacji w roku 2021/2022: 101 pkt. Nie zakwalifikowałeś/aś się! Próg kwalifikacji w roku 2021/2022: 101 pkt.

  Jak wygląda proces rekrutacji na studia?

  Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów.

  Gdzie studiować resocjalizację?

  Resocjalizacja kreująca (licencjacka) i arteterapia z twórczą resocjalizacją (magisterska) to studia resocjalizacyjne na Akademii Ignatianum w Krakowie.

  Gdzie studiować psychologię w Krakowie?

  Studia psychologiczne w Krakowie możesz podjąć w 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym (UP) w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

  Jak obliczyć punkty na studia UAM?

  W przypadku, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w procentach, to dokonuje się przeliczenia na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

  Jak się liczy punkty na AGH?

  Wskaźnik rekrutacji W obliczamy wg wzoru: W = 4 · G + M gdzie: G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2 G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale Senatu 67/2021 – Tabela 1, odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na

  Czy oceny się liczą na studia 2022?

  Na każdej uczelni i kierunku obowiązuje inny sposób liczenia punktów, warto więc poszukać o tym informacji na stronach internetowych konkretnych uczelni lub w ich systemach rekrutacyjnych. Najczęściej jest to średnia ważona wyników matury z przedmiotów, które liczą się przy rekrutacji na dany kierunek.

  You might be interested:  Co To Jest Szkoła Policealna?

  Ile kosztuje warunek?

  W przypadku, gdy egzamin warunkowy odbywa się z przedmiotu, dla którego przypisany jest 1 pkt ECTS, student zapłaci 100 zł. Powtórka staje się bardziej kosztowna, gdy do przedmiotu przypisana jest wyższa liczba punktów ECTS, np. 6 pkt. Wtedy powtórka wyniesie już nawet 600 zł.

  Ile kosztują studia dzienne w Krakowie?

  Czesne na popularnych kierunkach studiów wynosi od 3400 zł do 43000 zł za I rok studiów (2 semestry). Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych są bezpłatne, a studia niestacjonarne (zaoczne) odpłatne.

  Jakie to są studia niestacjonarne?

  To, co charakteryzuje studia niestacjonarne, to weekendowy tryb zdobywania wiedzy. Zajęcia na studiach zaocznych zazwyczaj odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają cały weekend (niekiedy włącznie z piątkowym popołudniem).

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.