Uniwersytet Łódzki Do Kiedy Rekrutacja?

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki trwała od 24 maja do 8 lipca 2021, z kolei ogłoszenie list osób przyjętych na studia nastąpiło 29 lipca 2021 roku.
Rekrutacja na studia stacjonarne na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się w terminie od 5 maja 2022 do 7 lipca 2022 (studia I stopnia i jednolite) oraz od 5 maja 2022 do 11 lipca 2022 (studia II stopnia). Z kolei rekrutacja na studia niestacjonarne rozpocznie się 2 sierpnia 2022, a zakończy 14 września 2022 r.

Kiedy zapisy na studia 2022 2023?

Oznacza to, że każda uczelnia może dowolnie określać czas naboru nowych studentów i warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić swojej szansy. Rekrutacja na studia 2022/2023 na ponad 350 uczelniach wyższych w Polsce przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej w terminie od 16 marca do 15 października 2022 roku.

Jak zapisać się na studia UL?

Każda osoba (kandydat), posiadająca obywatelstwo polskie, chcąca studiować na Uniwersytecie Łódzkim musi skorzystać z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): www.rekrutacja.uni.lodz.pl.

Jak wygląda proces rekrutacji na studia?

Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów.

You might be interested:  Jaka Szkoła Angielskiego Warszawa?

W którym roku powstał Uniwersytet Łódzki?

Uniwersytet Łódzki to uczelnia państwowa, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na jej 12 wydziałach (i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim) studiuje 27 tysięcy osób.

Kiedy zapisy na studia 2022?

Rekrutacja na studia 2022/2023 na ponad 350 uczelniach wyższych w Polsce odbywa się w formie elektronicznej w terminie od 16 marca do 15 października 2022 roku. Na kandydatów czekają miejsca na studiach na ponad 1500 kierunkach studiów.

Kiedy składamy dokumenty na studia 2022?

Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji na studia. Zazwyczaj zapisy zaczynają się w maju lub czerwcu. Poniżej podajemy terminy rekrutacji na najbardziej znanych uczelniach w kraju: Uniwersytet Warszawski: od 6.06.2022 do 5.07.2022 (studia stacjonarne), od 6.06.2022 do 12.09.2022 (studia niestacjonarne)

Ile kosztuje opłata rekrutacyjna UL?

1. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zwanej dalej opłatą rekrutacyjną) w Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 wynosi 85 zł za jeden kierunek z zastrzeżeniem ust. 8.

Jakie dokumenty na studia UL?

Kandydat musi złożyć formularz ankiety osobowej, kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa przedstawia do wglądu Komisji Rekrutacyjnej), zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych). Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?

Ile punktów na psychologię UL?

Szczegółowe progi punktowe na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytet Łódzki (z roku: 2021)

Kierunek Próg punktowy (1. tura rekrutacji) Rok
Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami 210 2021
Psychologia 630 2021
Rachunkowość 220 2021
Socjologia 100 2021

Jak zapisac się na studia krok po kroku?

Prawie każda uczelnia podaje wskazówki dotyczące rejestracji kandydatów na własnej stronie internetowej.

  1. Krok 1 – zarejestruj się
  2. Krok 2 – podaj wyniki matury.
  3. Krok 3 – wybierz kierunek studiów.
  4. Krok 4 – dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
  5. Krok 5 – dokładnie sprawdź formularz.
  6. Krok 6 – zobacz wyniki rekrutacji.
You might be interested:  Ile Godzin Tygodniowo Pracuje Nauczyciel Klas 1 3?

Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji na studia?

Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Uczelnię: język obcy nowożytny, matematyka, oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

Ile trwa rekrutacja na studia?

W przypadku uczelni publicznych, rekrutacja na studia stacjonarne, jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, trwa do końca lipca br. Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) w większości przypadków, potrwa do końca sierpnia.

Ile osób studiuję na ul?

Uniwersytet Łódzki – polska uczelnia utworzona dekretem z 24 maja 1945 r.

Uniwersytet Łódzki.

Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego
Dewiza Veritas et Libertas
Liczba pracowników 3983
Liczba studentów 32 617
Rektor prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.