Szkoła Oficerska Policji Jak Się Dostać?

Ukończenie 4-letniego kierunku ‘Nauka o Policji’ na WSPol, który kończy się egzaminem oficerskim. By dostać się należy przejść zwykły proces rekrutacji do Policji, składając oświadczenie woli o chęci podjęcia nauki. Wybierani są jedynie najlepsi z konkursu matur.

Jak dostać się do szkoły policyjnej?

O przyjęcie na studia nauka o Policji może ubiegać się osoba, która znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji i złożyła akces podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Ile trwa kurs oficerski w Policji?

Policyjny kurs oficerski, który kończy się mianowaniem na stopień podkomisarza, trwa ok. 6 miesięcy i odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny.

Jaki stopień po szkołę oficerskiej Policji?

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Jak zostać oficerem po studiach cywilnych?

Żeby zostać oficerem, trzeba mieć wyższe wykształcenie. Jeśli jesteś już po studiach cywilnych (najlepiej jeśli skończyłeś informatykę, elektronikę i telekomunikację lub mechanikę i budowę maszyn) wystarczy tylko przejść szkolenie oficerskie i dostaniesz pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika.

You might be interested:  Co Wpisuje W Dziennik Nauczyciel Wspomagający?

Co daje szkoła policyjna?

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Do jakiej szkoły trzeba iść żeby zostać policjantem?

Najwyżej cenione jest wykształcenie prawnicze bądź administracyjne, ale do pracy w policji może być przyjęty absolwent każdej uczelni pod warunkiem, że spełnia wymogi formalne i zaliczy testy psychofizyczne. Niezależnie od wykształcenia, trzeba później ukończyć liczne wewnętrzne szkolenia lub studia policyjne.

Ile trwa Skoszarowanie w Policji?

Ile trwa szkółka policyjna w 2022 roku? Obecnie w 2022 roku czas trwania kursu podstawowego wynosi 6 i pół miesiąca. Kurs zawodowy podstawowy odbywa się w systemie skoszarowanym, czyli kursant mieszka na terenie szkoły.

Ile zarabia oficer w Policji?

W Wydziale Kryminalnym może liczyć na uposażenie w wysokości od 5300 -7280 zł netto. To wyjątkowo trudny zawód, więc pensja jest również odpowiednio wysoka. Drogówka może liczyć na zarobki w wysokości 4472 zł netto.

Jaki to stopień podinspektor?

Podinspektor Policji (podinsp.) – stopień w korpusie oficerów starszych Policji. Niższym stopniem jest nadkomisarz, a wyższym młodszy inspektor. Oficera Policji na stopień podinspektora mianuje Komendant Główny Policji po przesłużeniu w stopniu nadkomisarza co najmniej czterech lat.

Jakie stopnie wyróżniamy w korpusie aspirantów Policji?

Stopnie policyjne

 • GENERALNY INSPEKTOR. NADINSPEKTOR.
 • INSPEKTOR. MŁODSZY INSPEKTOR. PODINSPEKTOR.
 • NADKOMISARZ. KOMISARZ. PODKOMISARZ.
 • ASPIRANT SZTABOWY. STARSZY ASPIRANT. ASPIRANT. MŁODSZY ASPIRANT.
 • SIERŻANT SZTABOWY. STARSZY SIERŻANT. SIERŻANT.
 • STARSZY POSTERUNKOWY. POSTERUNKOWY.
 • Jaki to stopień aspirant?

  Aspirant Policji (asp.) – stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest młodszy aspirant, a wyższym starszy aspirant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji.

  Kto na oficera w 2022 roku?

  419 osób będzie mogło wziąć udział w kursach oficerskich organizowanych w 2022 roku w czterech wojskowych akademiach. Oferta adresowana jest do osób z tytułem magistra, zarówno cywili, jak i żołnierzy: podoficerów i szeregowych.

  You might be interested:  Ile Sezonów Ma Szkoła Dla Elity?

  Kto może zostać oficerem?

  Od kandydatów są wymagane: polskie obywatelstwo, dobry stan zdrowia, a w przypadku studium – wyższe wykształcenie na odpowiednim kierunku. O udział w kursach oficerskich mogą ubiegać się zarówno żołnierze, jak i osoby ze środowiska cywilnego.

  Jak zostać oficerem w wojsku 2022?

  Jeśli Twoim celem jest zostanie oficerem – żołnierzem zawodowym, niezależnie od tego czy jesteś cywilem czy żołnierzem pełniącym Terytorialną Służbę Wojskową, powinieneś przystąpić do kwalifikacji do 12-miesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.