Szkoła Mundurowa Jakie Zawody?

Ukończenie nauki w tej klasie otwiera drogę do pracy w takich zawodach jak:

 • zawodowy żołnierz.
 • celnik.
 • strażnik miejski.
 • prawnik.
 • pracownik służby więziennej i wiele innych.
 • Co można robić po liceum mundurowym?

  Absolwent będzie mógł, po odbyciu skróconej służby przygotowawczej, pozostać żołnierzem rezerwy, starać się o powołanie do terytorialnej i zawodowej służby lub pójść na studia wojskowe otrzymując gratyfikację w postaci dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

  Do jakiej pracy można iść po szkole wojskowej?

  Klasa mundurowa przygotowuje nie tylko do pracy w armii, ale także w innych służbach mundurowych w kraju, takich jak policja, straż graniczna, straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei czy służba więzienna.

  Co się robi w szkole mundurowej?

  Ćwiczą uczniowie klas mundurowych z całego kraju. Uczą się musztry, regulaminu wojskowego, bezpiecznego posługiwania bronią.

  Jakie profile są w szkole mundurowej?

  kształcenia w wyższych szkołach cywilnych i wojskowych. Zajęcia profilowe obejmują elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktykę, sztuki walki, topografię, sporty obronne, strzelectwo i inne.

  Co masz po mundurówce?

  Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

  You might be interested:  Szkoła Mundurowa Jakie Przedmioty?

  Na jakie studia można iść po klasie mundurowej?

  Najczęściej oferują studia na jednym z następujących kierunków:

 • – bezpieczeństwo narodowe,
 • – bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • – zarządzanie kryzysowe,
 • – administracja w służbach mundurowych,
 • – ochrona osób i mienia.
 • Jakie stanowisko w wojsku po studiach?

  Żeby zostać oficerem, trzeba mieć wyższe wykształcenie. Jeśli jesteś już po studiach cywilnych (najlepiej jeśli skończyłeś informatykę, elektronikę i telekomunikację lub mechanikę i budowę maszyn) wystarczy tylko przejść szkolenie oficerskie i dostaniesz pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika.

  Co można robić po studiach wojskowych?

  Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwenci po ukończeniu studiów wojskowych otrzymują dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

  Co robi się w szkole wojskowej?

  Program szkolenia w oddziałach przysposobienia wojskowego, obejmuje zajęcia w klasach I – III liceum ogólnokształcącego i klasach I – IV technikum, w trakcie którego będą realizowane wojskowe zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na końcu nauki uczniowie będą kierowani na obóz szkoleniowy.

  Ile lat trwa szkoła mundurowa?

  W liceum wojskowym trwa 4 lata, natomiast w technikum wojskowym trwa 5 lat.

  Co się robi w klasie policyjnej?

  obejmuje naukę prowadzenia interwencji policyjnych, zabezpieczania miejsca przestępstwa, prowadzenia działań konwojowych oraz znajomości musztry policyjnej.

  Czy mundurówka to liceum?

  Program ten, oprócz nauki standardowych dla liceum przedmiotów, umożliwia uczniom klas wojskowych realizację zajęć edukacji wojskowej.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.