Szkoła Mundurowa Co Po Niej?

To, jak dotąd – mimo że klasy mundurowe istnieją już od kilkunastu lat – jedyny podręcznik do nauki podstaw wojskowości dla uczniów. Po zaliczeniu szkolenia wojskowego w szkole absolwenci mają mieć skróconą tzw. służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych lub Wojsk Obrony Terytorialnej.

Co można robić po szkole mundurowej?

Absolwent będzie mógł, po odbyciu skróconej służby przygotowawczej, pozostać żołnierzem rezerwy, starać się o powołanie do terytorialnej i zawodowej służby lub pójść na studia wojskowe otrzymując gratyfikację w postaci dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

Co można robić po szkole wojskowej?

Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

Na jakie studia można iść po klasie mundurowej?

Najczęściej oferują studia na jednym z następujących kierunków:

 • – bezpieczeństwo narodowe,
 • – bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • – zarządzanie kryzysowe,
 • – administracja w służbach mundurowych,
 • – ochrona osób i mienia.
 • Dlaczego szkoła mundurowa?

  Program liceum poszerzony został o bardzo wiele ciekawych zajęć i wycieczek. Uczymy profesjonalnego posługiwania się bronią podczas zajęć na strzelnicy. Uczniowie otrzymują umundurowanie i wyposażenie wojskowe za darmo. Absolwenci otrzymują 9 punktów w rekrutacji na uczelnie wojskowe.

  You might be interested:  Ile Pracy Domowej Może Zadać Nauczyciel?

  Kim można być po technikum mundurowym?

  Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej policyjnej: wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże. Po drugie firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne.

  Ile lat trwa klasa mundurowa?

  Trzy lata edukacji wzbogacone są różnymi wyjazdami o charakterze wojskowym (poligony, strzelnica) oraz sprawnościowym (ścianka wspinaczkowa). W ramach uzyskiwania praktycznych umiejętności organizowane są różnego rodzaju zajęcia terenowe.

  Jaka szkoła wojskowa po podstawówce?

  Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum.

  Ile lat jest się w szkole wojskowej?

  Studia wojskowe w Polsce to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera lub równorzędny oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika).

  Co się robi w liceum wojskowym?

  Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne: szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe); szkolenie logistyczne (m.in.

  Na jakie studia można iść po liceum policyjnym?

  Zapisz się na studia

 • Detektywistyka i Ochrona Osób i Mienia.
 • Kryminologia i Kryminalistyka.
 • Menedżer Bezpieczeństwa.
 • Służby Specjalne i Policyjne.
 • Zarządzanie Kryzysowe.
 • Jaka matura na studia wojskowe?

  Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która na świadectwie dojrzałości uzyska z języka angielskiego wynik powyżej 30%.

  WYMAGANIA

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • zdać maturę,
 • nie być karana/y sądownie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • mieć ukończone 18 lat.
 • Czy można studiować będąc w wojsku?

  Dziś przepisy wchodzą w życie. Żołnierze zawodowi mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach, kursach, zdobywając specjalizację czy odbywając staże. Po spełnieniu określonych warunków mogą liczyć na wsparcie wojska. Przepisy zakładają dwa rodzaje pomocy dla uczących się żołnierzy.

  You might be interested:  Jak Nazywa Się Uniwersytet W Poznaniu?

  Czy szkoła mundurowa to dobry wybór?

  Wiele osób zastanawia się, czy warto rozpocząć naukę w szkole o profilu wojskowym. Dla osób, które poważnie myślą o karierze w armii, placówka tego typu będzie najlepszym rozwiązaniem. Uczniowie szkoły wojskowej otrzymują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu przysposobienia militarnego.

  Czy jest rejonizacja w szkołach podstawowych?

  W przypadku szkół podstawowych w Polsce obowiązuje rejonizacja – co oznacza, że każda szkoła służy wszystkim dzieciom mieszkającym w rejonie jej działania. A dyrektor nie może odmówić przyjęcia dziecka z rejonu, nawet jeśli nie mówi ono w ogóle po polsku.

  Czy szkoła Feniks jest płatna?

  W Feniksie nie ma opłaty wpisowej, natomiast czesne – płatne co miesiąc od września do sierpnia – to 50 zł. Rekrutację prowadzi też LO Płockiego Towarzystwa Oświatowego. Szkoła otworzy dwie klasy – po jednej dla absolwentów podstawówek i gimnazjów.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.