Stypendium Socjalne Uniwersytet Rzeszowski Ile Wynosi?

Uniwersytet Rzeszowski. Stypendium socjalne niższe o 50 zł, a rektora aż o 150 zł miesięcznie W tym roku stypendium socjalne wynosiło 600 zł, a w tym spadło do 550 zł. To stypendium, o którego przyznaniu decyduje dochód na członka rodziny. Na UR otrzymują je osoby, w których ten dochód nie przekracza 1000 zł miesięcznie.
Menu – górna belka

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w roku akademickim 2021/2022
Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia (w zł)
STYPENDIUM SOCJALNE 1000
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1150
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 900

250 złotych wynosi w tym roku akademickim najwyższe stypendium socjalne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Większość studentów uważa, że to zdecydowanie za mało. W tym roku na Uniwersytecie Rzeszowskim stypendia socjalne będą wyższe o 50 złotych.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.