Po Gimnazjum Jaka Szkoła?

Po niedawnej reformie edukacji zarządzono likwidację gimnazjów (3-letnich) i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, która do niedawna trwała 6 lat. Po jej skończeniu uczniowie mają do wyboru szkoły ponadpodstawowe m.in. licea (4-letnie), technika (5-letnie) i szkoły branżowe (3-letnie, dotychczas szkoły zawodowe).
Jeśli skończysz gimnazjum: Będziesz się uczyć w trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Jeśli skończysz szkołę podstawową: Czeka Cię nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. W tej szkole zdobędziesz wiedzę ogólną ze wszystkich przedmiotów.

Do jakiej szkoły iść po ósmej klasie?

Nowa struktura szkół obejmie:

 • 8-letnią szkołę podstawową a następnie (do wyboru):
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące.
 • 5-letnie technikum.
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia.
 • 2-letnią szkołę branżową II stopnia.
 • Co dalej po gimnazjum?

  Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcące (kształcenie ogólne), technikum (kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe), szkoła branżowa I stopnia (kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe).

  Co jest po szkole średniej?

  W Polsce szkołami średnimi nazywa się szkoły ponadpodstawowe (dawniej szkoły ponadgimnazjalne) dające wykształcenie średnie, czyli licea oraz technika.

  Do jakiej szkoły można iść po zawodówce?

  ‘> Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w technikum i trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Nie musi jednak rozpoczynać edukacji od początku i nie oznacza to sześcioletniego okresu kształcenia na tym poziomie.

  You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Matematyki W Szkole Podstawowej?

  Co dalej po ósmej klasie?

  liceum, technikum, szkołę branżową I stopnia.

  Ile szkół można wybrać po 8 klasie?

  W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwie odrębne rekrutacje: dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz dla absolwentów 3-letnich gimnazjów. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 9 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole!

  Ile trwala szkoła Zawodowa po gimnazjum?

  Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych.

  Ile lat trwa szkoła branżowa po gimnazjum?

  Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (obecnie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zdają od 1 do 3 egzaminów – w zależności od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w nauczanym zawodzie).

  Co jest po podstawówce 2022?

  Nadchodzi egzamin wieńczący pierwszy etap nauki. Test po szkole podstawowej będzie sprawdzał poziom wiedzy uczniów z pierwszych 8 lat edukacji. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2022? W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie podejdą do egzaminu w maju.

  Co można robić po ukończeniu technikum?

  Po ukończeniu technikum będziesz mógł także przystąpić do egzaminu maturalnego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzymasz świadectwo maturalne. Następnie możesz kontynuować naukę na studiach wyższych oraz szkołach służb mundurowych.

  Do jakiej szkoły można iść po technikum?

  Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej. Przypominamy: po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne.

  Jak zrobić technikum po zawodówce?

  Po zawodówce możesz pójść do technikum. Dopiero na koniec tej szkoły masz egzamin zawodowy (teoretyczny i praktyczny), po którego zdaniu otrzymujesz dyplom technika. Kwalifikacje oraz tytuł technika będziesz mógł zdobyć także poprzez ukończenie kursu zawodowego i zdanie egzaminu.

  You might be interested:  Jaki Podatek Umowa Zlecenie Student?

  Ile lat trwa technikum po zawodówce?

  Otóż nauka tutaj trwa trzy lata i kończy się zdaniem egzaminu zawodowego.

  Czy po zawodówce można iść na studia 2021?

  Minister edukacji narodowej ogłosiła dziś koniec zawodówek. Od przyszłego roku w ich miejsce mają się pojawić nowoczesne szkoły branżowe, po których uczeń będzie mógł zdać maturę i iść na studia.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.