Nauczyciel Jezyka Angielskiego Jakie Studia?

Kwalifikacje do nauczania języka można zdobyć kończąc studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego – niezależnie od tego, jakiego języka absolwent chciałby nauczać.
Najprostszym sposobem na zostanie nauczycielem języka angielskiego jest ukończenie filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską. Droga do zawodu anglisty jest jednak otwarta także dla osób po innych studiach, które mają kwalifikacje pedagogiczne i udokumentowaną znajomość języka angielskiego.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.