Kiedy Uczeń Jest Gotowy, Pojawia Się Nauczyciel?

Gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel, czyli o nauczycielach i uczniach Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności opiera się na systemie nauczyciel – uczeń. I nie inaczej wygląda to w przypadku nauki tai chi.
Stwierdzenie, że Mistrz się pojawia, gdy uczeń jest gotowy, nie oznacza, że nie szukamy go. Wprost przeciwnie, gotowość ucznia wyraża się w niestrudzonym poszukiwaniu Mistrza – Nauczyciela.
„Kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pojawia” – tak głosi mądre przysłowie. Nie mam jednak przekonania, żeby ta reguła obowiązywała wtedy, kiedy stajemy się rodzicami nastolatków. Czy jesteśmy gotowi czy nie, nasze dzieci przekształcają się i stawiają przed nami zadania, które w wielu momentach wydają się nas przerastać.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.