Jaka Szkoła Po Liceum?

Przypominamy: po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów). Szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do jakiej szkoły można iść po liceum bez matury?

Osoby, które ukończyły technikum lub liceum bez matury, a chcą kontynuować swoją edukację, mogą zapisać się do szkoły policealnej. Podczas rekrutacji wymagane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Co robić po liceum?

Można uczyć się na uniwersytetach, uczelniach pedagogicznych, ekonomicznych, technicznych, medycznych, teologicznych, artystycznych, rolniczych czy na wyższych szkołach zawodowych.

Jaką szkołę wybrać po ósmej klasie?

Nowa struktura szkół obejmie:

 • 8-letnią szkołę podstawową a następnie (do wyboru):
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące.
 • 5-letnie technikum.
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia.
 • 2-letnią szkołę branżową II stopnia.
 • Do jakiej szkoły można iść po zawodówce?

  ‘> Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w technikum i trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Nie musi jednak rozpoczynać edukacji od początku i nie oznacza to sześcioletniego okresu kształcenia na tym poziomie.

  You might be interested:  Kiedy Nauczyciel Na Emeryturę?

  Czy można iść na studia bez matury?

  Aby dostać się na studia nie mając matury należy posiadać określony staż pracy. W rekrutacji wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy. Osoba kontynuująca naukę w tym trybie, kończy ją egzaminem mistrzowskim oraz uzyskuje tytuł specjalisty.

  Co po średnim bez matury?

  Zawód bez matury – technik masażysta

  Prowadzenie działalności gospodarczej na własną rękę generuje duże dochody – szczególnie, jeśli masażysta ma już wyrobioną renomę oraz stałych klientów. Oznacza to, że dochodowa praca z wykształceniem średnim bez matury jest możliwa.

  Co można robić po szkole sredniej?

  Sektory: budowlany, transportowy oraz handlowy oferują najwięcej propozycji skierowanych do osób po liceum. Wielu absolwentów szkół średnich decyduje się na pracę za granicą, tamtejszy rynek jest otwarty na młodych ludzi, którzy chcą się podjąć stałej współpracy.

  Co można robić po szkole mundurowej?

  Klasa mundurowa przygotowuje nie tylko do pracy w armii, ale także w innych służbach mundurowych w kraju, takich jak policja, straż graniczna, straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei czy służba więzienna.

  Co można robić po liceum plastycznym?

  Dyplom plastyka umożliwia podjęcie pracy w zawodach, takich jak: projektant, grafik komputerowy, pracownik branży reklamowej, fotograf artystyczny, realizator i renowator artystycznych wyrobów drewnianych ( m.

  Co dalej po ósmej klasie?

  liceum, technikum, szkołę branżową I stopnia.

  Ile szkół można wybrać po 8 klasie?

  W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwie odrębne rekrutacje: dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz dla absolwentów 3-letnich gimnazjów. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 9 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole!

  Jak wybrać liceum po 8 klasie?

  Przy wyborze liceum najlepiej kierować się profilem klasy, który pozwoli zdać maturę z przedmiotów otwierających nam drogę na studia. Profil klasy, miejsce w rankingu, ale także zajęcia dodatkowe, które oferuje szkoła czy możliwości dojazdu to rzeczy, którymi warto kierować się przy wyborze liceum.

  You might be interested:  Jak Pisać Wypracowania Szkoła Podstawowa?

  Jak zrobić technikum po zawodówce?

  Po zawodówce możesz pójść do technikum. Dopiero na koniec tej szkoły masz egzamin zawodowy (teoretyczny i praktyczny), po którego zdaniu otrzymujesz dyplom technika. Kwalifikacje oraz tytuł technika będziesz mógł zdobyć także poprzez ukończenie kursu zawodowego i zdanie egzaminu.

  Ile lat trwa technikum po zawodówce?

  Otóż nauka tutaj trwa trzy lata i kończy się zdaniem egzaminu zawodowego.

  Czy po zawodówce można iść na studia 2021?

  Minister edukacji narodowej ogłosiła dziś koniec zawodówek. Od przyszłego roku w ich miejsce mają się pojawić nowoczesne szkoły branżowe, po których uczeń będzie mógł zdać maturę i iść na studia.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.