Co To Znaczy Branżowa Szkoła?

Zasadnicza szkoła zawodowa, w skrócie ZSZ, zawodówka, inaczej tzw. branżowa szkoła I lub II stopnia – szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Co to jest branżowa szkoła I stopnia?

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na rynku pracy. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w różnych zawodach usługowych.

Co daje szkoła branżowa?

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Ile trwa szkoła branżowa 1 i 2 stopnia?

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej. WAŻNE: Szkoły branżowe są 2-stopniowe. W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji.

Co trzeba zrobić żeby dostać się do szkoły branżowej?

– ukończyć szkołę podstawową, – złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, – złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, – złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Za Godzine?

Co mamy po szkole branżowej 1 stopnia?

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Jakie są szkoły branżowe?

Pełna lista zawodów:

 • fryzjer z elementami kosmetologii i wizażu. kucharz.
 • magazynier- logistyk. mechanik pojazdów samochodowych.
 • ślusarz. piekarz.
 • elektromechanik. lakiernik samochodowy.
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. betoniarz-zbrojarz.
 • operator obrabiarek skrawających.
 • Czy opłaca się iść do szkoły branżowej?

  Szkoła branżowa – masz fach w ręku

  Nie każdy musi pójść do szkoły średniej, tak jak nie każdy musi studiować. Wybór szkoły branżowej sprawia, że po jej ukończeniu masz fach w ręku, a fachowcy obecnie są też bardzo potrzebni, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzięki temu można naprawdę sporo zarobić.

  Czy szkoła branżowa to dobry wybór?

  W urzędach pracy i na portalach internetowych z ogłoszeniami o pracę pojawia się coraz więcej ofert dla pracowników wykształconych w profilu zawodowym. Jak widzisz, pracodawcy dziś mocno zachęcają młodych ludzi do nauki w szkołach zawodowych. Postaw więc na szkołę branżową, ponieważ to dobry wybór!

  Dlaczego szkoła zawodowa?

  Byłe szkoły zawodowe starają się nadążyć za wymaganiami rynku pracy, zatem po jej ukończeniu absolwentowi łatwiej będzie znaleźć pracę. 2. Uczeń zdobędzie zawód, w przeciwieństwie do rówieśników, którzy wybiorą szkołę średnią (np. LO).

  Ile trwa nauka w szkole branżowej II stopnia?

  Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się: absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.

  Czy w szkole branżowej 2 stopnia jest matura?

  – Maturę możesz zdać w LO, technikum i szkole branżowej II stopnia. Uczniowie LO są zobowiązani realizować na poziomie rozszerzonym od dwóch do czterech przedmiotów, natomiast uczniowie technikum – dwa przedmioty. – W szkole branżowej I stopnia jest zdecydowanie więcej godzin praktyk zawodowych niż w technikum.

  You might be interested:  Wyższa Szkoła Zawodowa Co To Jest?

  Ile trwa technikum po szkole branżowej?

  W roku szkolnym 2019/2020: branżowa szkoła I stopnia. czteroletnie technikum.

  Co trzeba przynieść do szkoły ponadpodstawowej?

  Uczniowie składają wniosek w placówce, którą wymienili jako pierwszą na liście szkół, do których chcą aplikować. Po zakończeniu roku szkolnego muszą dostarczyć kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły, a po uzyskaniu wyników egzaminów – zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

  Jak zarejestrować się do szkoły ponadgimnazjalnej?

  Uczeń rejestruje się i zakłada konto lub otrzymuje login i hasło w swojej szkole podstawowej. Dzięki tym danym dostaje się do systemu, gdzie w odpowiednim czasie wypełnia wniosek i składa go w szkole. Oczywiście uczeń dokonuje tego wraz z rodzicami lub opiekunami.

  Ile lat chodzi się do szkoły branżowej?

  Idąc do technikum uczę się 5 lat, w liceum 4 lata, a w szkole branżowej I stopnia 3 lata. W szkole branżowej I stopnia zdaję egzaminy czeladnicze. W technikum zdaję nie tylko maturę, ale także egzaminy zawodowe.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.