Co To Jest Szkoła Branżowa 1 Stopnia?

Zasadnicza szkoła zawodowa, w skrócie ZSZ, zawodówka, inaczej tzw. branżowa szkoła I lub II stopnia – szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole lub w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach, wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich ma kwalifikację wspólną

Czym się różni szkoła branżowa 1 stopnia od 2 stopnia?

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe – tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dopiero szkoła branżowa II stopnia pozwoli uzyskać tytuł technika.

Gdzie można iść po szkole branżowej 1 stopnia?

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

You might be interested:  18 30 Brutto Ile To Netto Umowa Zlecenie Student?

Jakie są zawody w szkole branżowej 1 stopnia?

W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji.

Obecnie w Gromniku kształcą się uczniowie następujących zawodów:

 • blacharz samochodowy.
 • elektryk.
 • fryzjer.
 • kucharz.
 • mechanik pojazdów samochodowych.
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • murarz-tynkarz.
 • piekarz.
 • Jak wygląda drugi stopnia szkoła branżowa?

  Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się: absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.

  Co znaczy szkoła branżowa 2 stopnia?

  Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

  Jak wygląda nauka w szkoła branżowa 2 stopnia?

  Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji. Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w CKZiU nr 1 przy ul.

  Czy po szkole branżowej 1 stopnia można iść do liceum?

  – Absolwent szkoły branżowej I stopnia nie może kontynuować nauki w szkołach policealnych (od kandydatów do tych szkół wymagane jest wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej II stopnia.).

  Gdzie isc po szkole Branzowej?

  Tym samym absolwent klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia (czyli uczeń klasy drugiej) może być przyjęty do liceum ogólnokształcącego lub technikum, ale do klasy pierwszej tych szkół. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r.

  Czy po szkole branżowej można iść do pracy?

  Po jej ukończeniu uczeń może: podjąć zatrudnienie, kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (a następnie zacząć pracę lub pójść do szkoły policealnej/ na studia).

  You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel W Podstawówce?

  Jakie są zawody w szkole zawodowej?

  Lista zawodów

 • fryzjer z elementami kosmetologii i wizażu. kucharz.
 • magazynier- logistyk. mechanik pojazdów samochodowych.
 • ślusarz. piekarz.
 • elektromechanik. lakiernik samochodowy.
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. betoniarz-zbrojarz.
 • operator obrabiarek skrawających.
 • Jakie są zawody w klasie Wielozawodowej?

  W klasie wielozawodowej odbywa się kształcenie w następujących zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, dekarz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, ślusarz, murarz – tynkarz, elektromechanik, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter – elektronik, elektryk, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter

  Jakie są zawody po szkole zawodowej?

  Czasem wręcz znacznie więcej zarabiają absolwenci technikum bądź szkoły zawodowej.

  Polecamy

 • automatycy,
 • mechanicy,
 • elektrycy,
 • spawacze,
 • ustawiacze maszyn,
 • operatorzy elektrodrążarki,
 • szlifierzy,
 • ślusarze,
 • Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.