Category: Wskazówki od nauczyciela

Posted in Wskazówki od nauczyciela

Edukacja Domowa Jakie Dokumenty?

Co musisz przygotować Wniosek o zezwolenie na edukację domową. Opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oświadczenie, w którym…

Posted in Wskazówki od nauczyciela

Szkoła Oficerska Policji Jak Się Dostać?

Ukończenie 4-letniego kierunku ‘Nauka o Policji’ na WSPol, który kończy się egzaminem oficerskim. By dostać się należy…

Posted in Wskazówki od nauczyciela

Kiedy Nauczyciel Może Zrezygnować Z Wychowawstwa?

W trakcie roku szkolnego nauczyciel może zrezygnować z wychowawstwa klasy, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły….

Posted in Wskazówki od nauczyciela

Kiedy Nauczyciel Musi Przejść Na Emeryturę?

Nauczyciel, jak każdy pracownik, może przejść na emeryturę, gdy osiągnie powszechny wiek emerytalny. Od 1 października 2017…

Posted in Wskazówki od nauczyciela

Szkoła Branżowa 2 Stopnia Co To?

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła nowych perspektyw. Przed absolwentami szkoły otwiera się ścieżka awansu zawodowego i…