Zaświadczenie O Niekaralności Jak Wypełnić Nauczyciel?

Jeśli jesteś nauczycielem i potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności nauczyciela do pracy czyli informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystarczy wypełnić poniższy formularz. Potoczna nazwa to zaświadczenie o niekaralności lub świadectwo niekaralności.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności).

Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności i złożyć wniosek?

 1. utworzyć konto na stronie internetowej KRK;
 2. złożyć stosowny wniosek na platformie KRK;
 3. opłacić prośbę o wydanie zaświadczenia o niekaralności;
 4. podpisać wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego certyfikatu.

Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o niekaralności online?

Zaświadczenie o niekaralności przez Internet krok po kroku

 1. Załóż konto na stronie KRK.
 2. Złóż wniosek na platformie KRK o wydanie zaświadczenia o niekaralności – należy wpisać dane osobowe do prostego, intuicyjnego formularza na stronie.
 3. Opłać wniosek przelewem przez Internet.
 4. Podpisz wniosek za pomocą Profilu Zaufanego.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności?

Co musisz zrobić

 1. Pobierz i wypełnij zapytanie o udzielenie informacji o osobie- otwórz plik w nowym oknie.
 2. Zapłać za wydanie informacji.
 3. Wniosek wraz z potwierdzeniem płatności wyślij pocztą do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do wybranego punktu informacyjnego.
You might be interested:  Jakie Kwalifikacje Powinien Mieć Nauczyciel?

Jak długo ważne jest zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego nie ma terminu ważności. Potwierdza ono fakt niekaralności w chwili jego wydania. Przepisy art. 10 ust.

Ile jest ważne zaświadczenie o niekaralności dla wychowawcy?

Kandydat na wychowawcę lub kierownika kolonii formy wypoczynku podlega ustawie o. Zaświadczenie o niekaralności dla kierowników i wychowawców kolonijnych. Informacja uzyskana z KRK zachowuje ważność przez 12 miesięcy.Do pracy jako wychowawca lub kierownik obozów i kolonii niezbędne. Ważne!

Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.

Jak wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym?

Pamiętaj! Zapytanie/wniosek musi być wypełnione kompletnie i czytelnie, nie może zawierać skreśleń ani poprawek. Nie realizujemy zapytań/wniosków przesłanych w postaci skanu ani przesłanych drogą elektroniczną.

Co zaznaczyć we wniosku o niekaralności?

punkt 12 – rodzaj danych; można tu zaznaczyć: “ Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” oraz “ Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. Jeśli pytamy o własną niekaralność, możemy zaznaczyć wszystkie kartoteki i nie wiąże się to z dodatkową opłata.

Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności przez internet?

Później musisz tylko zapłacić za wydanie zaświadczenia o niekaralności przez internet i czekać na otrzymanie dokumentu mailem — do 7 dni od złożenia wniosku. Plik z zaświadczeniem pobierzesz ze strony systemu KRK, w zakładce „Odpowiedzi”. Takiego zaświadczenia o niekaralności online nie powinieneś drukować.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności Szczecin?

W Szczecinie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego czyli Udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym – uzyskuje się najczęściej na dwa sposoby: udając się do punktu informacyjnego w Szczecinie lub zamawiając za pośrednictwem Internetu.

You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Informatyki W Szkole Podstawowej?

Jak wygląda zaświadczenie o niekaralności?

Kod: …………………………………………… Miejscowość: …………………………………… Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności w Poznaniu?

w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju, w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

 1. w formie znaków opłaty sądowej,
 2. gotówką w kasie sądu,
 3. na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności 2021?

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)? Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł zaś w wersji elektronicznej – 20 zł.

Kto może uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez Internet, w punkcie informacyjnym lub listownie. Możliwość uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o sobie ma każdy. W określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym przypadkach niektóre podmioty mogą zasięgnąć informacji z KRK o innych osobach.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.