Warszawski Uniwersytet Medyczny Jak Liczyć Punkty?

Do przeliczonego wyniku zostanie zastosowany mnożnik 1,0; – z egzaminu z fizyki (lub fizyki i astronomii) oraz matematyki za równoważny z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego. Wówczas wynik ten będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne (patrz załącznik nr 21) wg zasady: 1%=1 punkt.

Ile punktów na WUM lekarski?

Minimalny próg punktowy na studia na kierunku lekarskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wynosi 224 pkt. dla studiów stacjonarnych oraz 147,8 pkt. dla studiów niestacjonarnych.

Ile trzeba mieć punktów na studia medyczne?

Dane dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. W przypadku jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym: Analityka medyczna – startowało 218 osób na 80 miejsc – minimalna liczba punktów 93. Farmacja – startowały 532 osoby na 190 miejsc – minimalna liczba punktów 124.

Jakie trzeba mieć wyniki z matury na medycyne?

Z każdego przedmiotu, który będziesz zgłaszać do rekrutacji musisz uzyskać co najmniej 30 pkt. (30% na maturze). W przypadku kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego suma punktów z 3 przedmiotów musi wynosić co najmniej 150, nadal przy założeniu, że z każdego z przedmiotów uzyskasz co najmniej na 30 pkt.

You might be interested:  Kiedy Nauczyciel Moze Przejsc Na Swiadczenie Kompensacyjne?

Co trzeba zdawać na WUM?

Przedmioty obowiązkowe: biologia – egzamin (poziom rozszerzony), chemia – egzamin (poziom rozszerzony).

 • język polski – egzamin pisemny,
 • język obcy nowożytny – egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka – egzamin pisemny.
 • Czy progi na medycynę spadną 2021 2022?

  Nowe zasady rekrutacji

  Minimalny próg punktowy wynosi teraz 30%. Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym minimalny próg punktowy został zmniejszony z 40% na 30%.

  Jakie będą progi na medycyne 2022?

  listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek lekarski na rok akademicki 2021/2022) wynika, że wymagana liczba punktów to co najmniej 246 (z uwzględnieniem preferencji z przedmiotu biologia – 73 pkt), na kierunku lekarsko- dentystyczny – 244.

  Ile punktów na medycynę 2020?

  12 października 2020 9 komentarzy

  Uczelnia Termin ogłoszenia listy rankingowej /wyników egzaminów Progi punktowe kierunek lekarski 2020
  Collegium Medicum w Bydgoszczy 24.08.2020 80/78,55/ 78,15/77,7 /77,1
  Uniwersytet w Rzeszowie 18.08.2020 171/166/ 163/160/ 159/158/ 157

  Jakie progi punktowe na medycynę 2020?

  LEKARSKI NIESTACJONARNE:

 • Białystok: 124(72%)/115/110/108/107/103(63%)/101/98/90(48%)
 • Bydgoszcz: 70.
 • Gdańsk: 148/142/138/130(72%)/125.
 • Kielce: 138.873/ 124/109.456/102.271.
 • Kraków: 150.
 • Lublin: 206/194.
 • Łódź: 282.
 • Opole: 140/120/111.
 • Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na pielęgniarstwo?

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥60 pkt). Wymóg nie stosuje się w sytuacji uzyskania środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Co się zdaje na maturze na medycyne?

  W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 (w uczelniach publicznych i niepublicznych) najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  You might be interested:  Co Znaczy Skrót Szkoła?

  Jakie będą progi na medycyne 2021?

  Sprawdź, na ile musisz zdać maturę, by spełnić swoje marzenie

 • Białystok – 166; 161; 157; 155
 • Bydgoszcz – 78; 77; 76; 75
 • Gdańsk – 172; 163; 163; 161
 • Katowice & Zabrze – 160; 152; 150; 149
 • Kielce – 159, 152; 146; 144 lub
 • Co trzeba zdawać na maturze aby dostać się na stomatologię?

  Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).

  Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lekarsko dentystycznym:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka.
 • Jakie przedmioty na lekarski Warszawa?

  Jakie przedmioty są potrzebne na kierunek lekarski w Warszawie. Rekrutacja na studia stacjonarne w uczelniach publicznych w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Wśród przedmiotów najczęściej branych pod uwagę znajdują się m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia czy matematyka.

  Czy trudno dostać się na WUM?

  Na pewno łatwe nie są, ale do przejścia. Na początku jest ciężko. Na pierwszym roku trzeba przestawić się z licealnego toku nauczania na ten obowiązujący na studiach.

  Co jest potrzebne na studia medyczne?

  W procesie rekrutacji na studia medyczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. *Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.