Uniwersytet Jagielloński Prawo Jakie Przedmioty Na Maturze?

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.
Prawo to 5-letnie studia jednolite magisterskie, na które możesz rekrutować się już po maturze. Aby je ukończyć należy uzyskać minimum 300 pkt ECTS, zaliczając przedmioty z trzech grup – obowiązkowej, podstawowej oraz specjalizacyjnej. Wybór przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych należy do Ciebie – katalog jest bardzo szeroki!

Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze aby dostać się na prawo?

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Jakie przedmioty prawo uj?

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika dla prawników.
 • prawo konstytucyjne.
 • prawo cywilne.
 • prawo karne.
 • powszechna historia prawa.
 • prawo międzynarodowe publiczne.
 • socjologia prawa.
 • Jaka matura na UJ?

  Kryterium przyjęcia na wszystkie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie są wyniki matury z części pisemnej.

  You might be interested:  Do Kiedy Student Ma Ubezpieczenie?

  Jakie przedmioty rozszerzone na prawo?

  Zdawać powinno się także dwa wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym. Do wyboru są: historia, wos, geografia, język łaciński i kultura antyczna i filozofia. Przedmiotom przypisane są także odpowiednie wagi: język polski – 15%, matematyka – 5%, język obcy – 10%, przedmioty do wyboru – 35%.

  Jakie trzeba mieć wyniki z matury na prawo?

  Jak widać po analizie zasad rekrutacji wiodących uniwersytetów mitem jest, że kandydaci na prawo muszą zdawać na maturze historię i wos. Co więcej – może się okazać, że o studiowaniu Prawa przesądzi świetny wynik z biologii, chemii lub fizyki.

  Jakie są przedmioty na studiach prawniczych?

  Prawo – przedmioty

 • Prawo konstytucyjne.
 • Konstytucyjna ochrona praw i wolności.
 • Prawo rzymskie.
 • Prawo międzynarodowe publiczne.
 • Prawoznawstwo.
 • Logika prawnicza.
 • Historia polskiego prawa sądowego.
 • Rozwój ustroju politycznego (historia powszechna prawa)
 • Czy prawo jest bardzo trudne?

  Jeżeli chodzi o poziom trudności tych studiów, ja nie określiłabym ich jako szczególnie trudne. Myślę, że większość osób byłaby sobie w stanie na nich poradzić. Oczywiście były takie egzaminy, które były trudniejsze. Na przykład prawo cywilne, albo postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.

  Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na prawo UJ?

  Rektor ustalił, że minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na te studia to 40 punktów. Po przeliczeniu wyników wszystkich kandydatów okazało się, że wyniki 15 kandydatów są niższe niż minimalna liczba punktów – tych 15 kandydatów znalazło się więc na liście osób nieprzyjętych na studia.

  Jakie prawo można studiować?

  Popularne kierunki prawnicze: prawo, prawo w biznesie, prawo kanoniczne, prawo medyczne, prawo zatrudnienia. Studia stacjononarne na kierunkach prawniczych w uczelniach publicznych są bezpłatne.

  Jakie wyniki z matury na studia?

  Rekrutacja na studia nadal trwa, więc każda osoba, która zdała maturę na minimum 30 procent może zostać jej studentem.

  You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel 2017?

  Czy na UJ licza się tylko rozszerzenia?

  Liczy się tylko matura na poziomie rozszerzonym. W tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie brane będą pod uwagę wyniki tylko z matury zdanej na poziomie rozszerzonym. Zmienia się też wysokość opłaty rekrutacyjnej – w tym roku wyniesie ona 85 zł.

  Co zdawać na maturze na medycynę?

  W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 (w uczelniach publicznych i niepublicznych) najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Co trzeba rozszerzac na Kryminalistyke?

  W procesie rekrutacji na studia na kierunku kryminologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Czy prawo można studiować zaocznie?

  O kierunku

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi magisterskie pięcioletnie niestacjonarne (płatne) studia na kierunku prawo. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest zdany egzamin maturalny.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.