Szkoła Pod Żaglami Co To Jest?

„Gdańska Szkoła pod Żaglami” to 3-tygodniowy rejs tradycyjnym szkolnym żaglowcem, przez różne morza, kraje, porty, bogaty w atrakcje turystyczne oraz ciekawy i rozwijający program edukacyjny, nawiązujący do najlepszych tradycji polskich szkół pod żaglami.
Szkoła Pod Żaglami, nazwa wypraw żegl. na Pogorii; pierwsza, pol., miała miejsce 1983–84, uczniowie szkoły średniej odbywali regularnie lekcje, stanowiąc jednocześnie załogę żaglowca; następnie Kanadyjska Sz.P.Ż.; 1888/89 — Międzynarodowa Sz.P.Ż.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.