Nauczyciel Na Kwarantannie Co Z Uczniami?

Chodzi o tych nauczycieli, którzy decyzją służb sanitarnych znaleźli się na kwarantannie. Zgodnie z prawem muszą przebywać w jednym miejscu i izolować się od innych. Miejsca tego nie wolno im opuszczać pod jakimkolwiek pozorem. Co oczywiste, nie mogą pójść do szkoły i kontaktować się z innymi pracownikami szkoły oraz uczniami.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.