Kiedy Student Traci Status Studenta?

WAŻNE! Student traci swój status od następnego dnia po ukończeniu studiów; nie zachowuje go do końca roku akademickiego. Jak utrzymac status studenta?
Kiedy kończy się status studenta ZUS? ZUS uznaje Cię za studenta (dla celów ubezpieczeń społecznych) od daty przyjęcia na studia i złożenia ślubowania lub od 1 października, jeśli ślubowanie miało miejsce później. Status studenta tracisz z dniem ukończenia studiów.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.