Jaka To Szkoła Ponadpodstawowa?

Do szkół ponadpodstawowych zalicza się następujące typy szkół: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5
Szkoła ponadpodstawowa, dawniej ponadgimnazjalna – w Polsce szkoła, którą uczeń może rozpocząć po skończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym) jest zadaniem własnym powiatu (miasta na prawach powiatu).

Czy gimnazjum to szkoła ponadpodstawową?

Słownik języka polskiego wydawnictwa PWN definiuje gimnazjum jako szkołę ponadpodstawową przygotowującą uczniów do nauki w liceum lub szkole zawodowej.

Czy zawodówka to szkoła średnia?

Szkoła zawodowa jest to szkoła ponadgimnazjalna realizująca program ogólny kształcenia oraz jednocześnie kształcenia zawodowego. Program ten określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Ile trwa szkoła ponadpodstawową?

Liceum ogólnokształcące to jedna ze szkół, którą można wybrać po ukończeniu nauki w szkole podstawowej. Edukacja w liceum trwa cztery lata. Do szkół średnich należą także technika (obecnie pięcioletnie) oraz trzyletnie szkoły branżowe (dotychczas szkoły zawodowe).

Jaką szkole ponadpodstawową wybrać?

Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum.

You might be interested:  Szkoła Montessori Co To Jest?

Jakie roczniki chodziły do gimnazjum?

Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się ponownie 1 września 1999 roku. Od tego roku gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową. Pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, był rocznik 1986.

Czy szkoła branżowa to zawodówka?

Co to jest? Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

Ile lat trwa zawodówka 2022?

Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (obecnie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zdają od 1 do 3 egzaminów – w zależności od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w nauczanym zawodzie).

Co to znaczy szkoła średnia?

W Polsce szkołami średnimi nazywa się szkoły ponadpodstawowe (dawniej szkoły ponadgimnazjalne) dające wykształcenie średnie, czyli licea oraz technika.

Ile lat trwa szkola?

Kształcenie obowiązkowe trwa w Polsce 10 lat i obejmuje ostatni rok edukacji przedszkolnej, 6-letnią szkołę podstawową oraz 3-letnie gimnazjum. W związku z reformą struktury systemu oświaty wprowadzaną od 2017 r.

Ile lat trwa nauka w zawodówce?

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej. WAŻNE: Szkoły branżowe są 2-stopniowe.

Ile lat chodzi się do szkoły podstawowej?

W latach szkolnych 1999/2000-2016/2017 dzieci w wieku od 7 do 13 lat uczęszczały do szkoły podstawowej, w której nauka trwała 6 lat. Od dnia 1 września 2017 r. polski ustawodawca przywrócił istniejącą wcześniej, 8-klasową szkołę podstawową.

Do jakiej szkoły iść po ósmej klasie?

Nowa struktura szkół obejmie:

 • 8-letnią szkołę podstawową a następnie (do wyboru):
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące.
 • 5-letnie technikum.
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia.
 • 2-letnią szkołę branżową II stopnia.
 • Jaką szkole wybrać po liceum?

  Przypominam: po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów), a szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  You might be interested:  Co Nauczyciel Robi W Wakacje?

  Jaką szkole wybrać żeby zostać psychologiem?

  Aby zostać psychologiem należy ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Nie jest to jednak wszystko, każdy psycholog ma bowiem swoją specjalizację – może pracować z ludźmi jako psycholog społeczny, wybrać psychologię biznesu i być trenerem pracy i rozwoju oraz psychologiem klinicznym.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.