Jaka Szkoła?

Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum.

Jaka szkoła po podstawówce dla dziewczyny?

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:

4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia.

Jaka to jest szkoła średnia?

W Polsce szkołami średnimi nazywa się szkoły ponadpodstawowe (dawniej szkoły ponadgimnazjalne) dające wykształcenie średnie, czyli licea oraz technika.

Na jaki kierunek iść po podstawówce?

Po szkole podstawowej można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum albo szkole branżowej pierwszego stopnia. Szkoły zawodowe to dobre rozwiązanie dla uczniów, którzy mają konkretne zainteresowania, dążą do szybszego zdobycia niezależności i jeszcze nie są pewni, czy będą chcieli studiować.

Do jakiej szkoły można iść po technikum?

Po ukończeniu technikum będziesz mógł także przystąpić do egzaminu maturalnego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzymasz świadectwo maturalne. Następnie możesz kontynuować naukę na studiach wyższych oraz szkołach służb mundurowych.

You might be interested:  Co To Jest Szkoła Feryjna?

Co robić po szkole podstawowej?

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:

 • 4 – letnie liceum ogólnokształcące.
 • 5 – letnie technikum zawodowe.
 • 3 – letnią szkołę branżową I stopnia, a następnie 2 – letnią szkołę branżową II stopnia.
 • Do jakiej szkoły iść po 8 klasie?

  Nowa struktura szkół obejmie:

 • 8-letnią szkołę podstawową a następnie (do wyboru):
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące.
 • 5-letnie technikum.
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia.
 • 2-letnią szkołę branżową II stopnia.
 • Czy zawodówka to dobra szkoła?

  Zawodówka szansą na dobre życie

  Szkoła zawodowa – branżowa daje ogromne możliwości rozwoju kariery i wysokich zarobków bo odpowiada na realne potrzeby rynku pracy i kształci młodych pracowników w najbardziej pożądanych dzisiaj zawodach.

  Czy liceum to szkoła wyższa?

  Liceum jest szkołą ogólnokształcącą, która przygotowuje przede wszystkim do studiów w szkołach wyższych. Liceum ma cztery, sześć lub osiem klas. Średnia szkoła zawodowa realizuje programy kształcenia zawodowego oraz kształcenia w kierunkach studiów.

  Czy gimnazjum to szkoła średnia?

  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion, „miejsce służące gimnastyce”) – typ szkoły występujący w systemach edukacji niektórych państw świata. Współcześnie, począwszy od czasów renesansu gimnazja to różnego typu szkoły średnie, ogólnokształcące i zawodowe, między innymi w Austrii, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii.

  Co jest po podstawówce 2022?

  Nadchodzi egzamin wieńczący pierwszy etap nauki. Test po szkole podstawowej będzie sprawdzał poziom wiedzy uczniów z pierwszych 8 lat edukacji. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2022? W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie podejdą do egzaminu w maju.

  Do jakiej szkoły można iść po zawodówce?

  ‘> Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w technikum i trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Nie musi jednak rozpoczynać edukacji od początku i nie oznacza to sześcioletniego okresu kształcenia na tym poziomie.

  You might be interested:  Jak Przeżyć Jako Student?

  Gdzie można iść po gimnazjum?

  Liceum ogólnokształcące

  Jeśli skończysz gimnazjum: Będziesz się uczyć w trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Jeśli skończysz szkołę podstawową: Czeka Cię nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. W tej szkole zdobędziesz wiedzę ogólną ze wszystkich przedmiotów.

  Czy po technikum można kontynuować naukę w szkole policealnej?

  Co ważne, kandydata nie skreśla brak matury. Z tego powodu szkoły policealne są dobrym wyborem dla świeżo upieczonych absolwentów liceów i techników, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości, ale chcą kontynuować edukację.

  Na jakie studia można iść po technikum handlowym?

  Edukacja kończy się egzaminem, po którym kandydat uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę w zawodzie. Dalszym etapem kształcenia są studia na takich kierunkach jak handel, marketing, handel zagraniczny, handel i zarządzanie, handel i usługi logistyczne itp.

  Czy po technikum można iść do pracy?

  Technikum trwa rok dłużej niż liceum, ale za to mam zawód i mogę zdawać maturę. Po technikum mogę podjąć pracę, zarabiać, a jak zechcę – mam otwartą drogę, by skończyć studia, choćby zaocznie. Po szkole branżowej I stopnia od razu mogę iść do pracy.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.