Jak Przeniesc Sie Na Uniwersytet Rzeszowski?

Student ubiegający się o przeniesienie na Uniwersytet Rzeszowski, składa w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wniosek, do którego należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów, tj:

  1. Zaświadczenie z uczelni macierzystej zawierające informacje o:
  2. Dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów:
Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.