Jak Nauczyciel Może Pomóc Dziecku W Adaptacji Do Przedszkola?

Uświadomienie rodzicom wagi współpracy z przedszkolem oraz podejścia do rozłąki z dzieckiem wpływa na stan emocjonalny dziecka. Naszą rolą jako nauczycieli jest włożyć w pozytywne wzmacnianie rodziców tyle samo energii, co w zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ich dzieciom.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.