Instytut Jagielloński Co To Jest?

Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, centrum wymiany poglądów i budowania strategii. Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. Wybór nazwy nie był przypadkowy.
Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, centrum wymiany poglądów i budowania strategii. Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie.
Instytut Jagielloński (IJ) – stowarzyszenie założone w 2005 w Warszawie przez Wojciecha Roszkowskiego; prezesem stowarzyszenia jest Marcin Roszkowski. Działalność Misją Instytutu jest podnoszenie znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.