Ile Zniżki Ma Student Na Pkp?

Studenci mają 50% zniżki na przejazdy pociągami PKP.
Na pokładach wszystkich obowiązują ulgi ustawowe, w tym 51% ulga studencka. Dzięki niej pasażerowie mogą liczyć na bilety w bardzo atrakcyjnych cenach. Pociągi PKP Intercity kursują między dużymi ośrodkami akademickimi takimi jak Warszawa, Kraków, Katowice czy Trójmiasto.

Ile wynosi ulga studencka PKP?

Ich wysokość reguluje prawo, a konkretnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla studentów, którzy zdecydują się na podróż pociągiem pospiesznym lub osobowym przewidziano ulgę w wysokości 51% na bilet jednorazowy i 49% na bilet miesięczny.

Czy uczeń ma zniżkę na PKP?

Uczniowie uczęszczający do szkoły w Polsce mogą skorzystać z tzw. ulgi szkolnej w następującym wymiarze: 37% – we wszystkich rodzajach pociągów (osobowe, pospieszne, ekspresowe) na podstawie biletów jednorazowych, 49% – w pociągach osobowych (regionalnych) i pospiesznych (np.

Ile procent zniżki ma uczeń na PKP?

Na pokładach wszystkich krajowych pociągów przewoźnika obowiązują ulgi ustawowe, w tym zniżki studenckie i uczniowskie. Dzięki nim pasażerowie z legitymacją studencką mogą podróżować o 51% taniej, natomiast z uczniowską otrzymają 37% rabatu.

Do jakich zniżek uprawnia legitymacja studencka?

Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnia do korzystania — do ukończenia 26 roku życia — z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.

You might be interested:  Jak Wygląda Szkoła Zaoczna?

Ile wynosi ulga uczniowska?

Bilety miesięczne – wykaz ulg:

Nazwa ulgi Ulga Komunikacja
Niewidomy 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Uczeń 49% Zwykła i przyśpieszona
Student 51% Zwykła i przyśpieszona
Nauczyciele 33% Zwykła

Komu przysługuje ulga na przejazdy PKP?

Do ulgi 100% uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych): dzieci w wieku do 4 lat; funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, służb celnych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.

Jaka ulga dla dziecka PKP?

Przy przejazdach koleją dziecku uczęszczającemu do zerówki przysługuje ulga ustawowa 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.) Musi jednak posiadać w czasie przejazdu odpowiedni dokument.

Czy dzieci płacą za bilet PKP?

Dzieci z rodzin, które uczestniczą w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+ są uprawnione do bezpłatnych przejazdów co dokumentują okazując w czasie kontroli biletowej Krakowską Kartę Rodzinną z zapisem Biletu wolnej jazdy lub Krakowską Kartę Rodzinną 4+ wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką.

Komu przysługuje ulga 51%?

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostałym po kombatantach, w tym po członkach Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i innych osobach uprawnionych.

Do czego uprawnia legitymacja studencka po 26 roku życia?

Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.

W jakich sklepach obowiazuje znizka studencka?

Nie każda z nas pamięta jednak, że rabaty studenckie wprowadzane są nie tylko u przewoźników miejskich, PKP, w pływalniach, kinach czy w pubach. Często oferują je również skierowane do młodych kobiet sklepy odzieżowe (np. MissGuided), które proponują stałe rabaty za samo posiadania legitymacji studenckiej.

You might be interested:  Jak Odzyskać Zgubione Świadectwo Szkolne Jeśli Szkoła Już Nie Istnieje?

Gdzie można korzystać z legitymacji studenckiej?

Oprócz ulg ustawowych które muszą być honorowane przez wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, studenci mogą liczyć także na zniżki handlowe – związane z prywatnymi inicjatywami. Dlatego ważna legitymacja studencka z aktualną naklejką els pozwalają także korzystać z rabatów w muzeach, klubach, czy kinach.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.