Ile Zarabia Nauczyciel Akademicki 2021?

Rozkład zarobków na stanowisku nauczyciel akademicki Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana *) na tym stanowisku wynosi 5 980 PLN brutto. Co drugi nauczyciel akademicki otrzymuje pensję od 4 280 PLN do 8 070 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych nauczycieli akademickich zarabia poniżej 4 280 PLN brutto.
Wykładowca akademicki na uczelni publicznej zarabia średnio od 3700 do 7000 złotych miesięcznie. Najniższa pensja zarezerwowana jest dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w szkolnictwie wyższym.

Ile zarabia nauczyciel akademicki 2022?

Wynagrodzenie 5000 zł brutto, to 3738,19 zł na rękę (netto). Od 1 lipca 2022 r.

Ile zarabia nauczyciel akademicki z tytułem doktora?

Dane wskazują, że na odpowiedź na pytanie, ile zarabia doktor na uczelni w 2022 roku, wpływa wiele czynników. Przede wszystkim należą do nich typ uczelni (państwowa lub prywatna), a także staż i przepracowane lata. Jednak najczęściej doktorzy na uczelni zarabiają około 4500 zł brutto.

Ile zarabia profesor na uczelni 2021?

Zarobki profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje minimalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia profesorów zwyczajnych. Wynosi ona 5390 złotych brutto. W przypadku profesorów nadzwyczajnych stawka ta jest nieco niższa i równa się 5025 złotych brutto miesięcznie.

You might be interested:  Jak Wygląda Szkoła Policealna?

Ile zarabia nauczyciel akademicki za godzinę?

Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać pensję za godziny ponadwymiarowe mieszczącą się w przedziale od 1,8% do 3,6% minimalnego wynagrodzenia na ich stanowisku.

Ile zarabia nauczyciel w 2021 roku?

nauczyciel stażysta – 2949 zł; nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł; nauczyciel mianowany – 3445 zł; nauczyciel dyplomowany – 4046 zł.

Czy będą podwyżki dla nauczycieli akademickich w 2022?

propoponujemy podwyżki na uczelniach o 4,4 proc. Od 1 października 2022 r. rząd proponuje podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 4,4 proc. – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Ile zarabia nauczyciel stażysta netto 2022?

Minimalne nauczycieli wynagrodzenie od maja 2022 r.

Nauczyciel stażysta – 3079 zł Nauczyciel kontraktowy – 3167 zł Nauczyciel mianowany – 3597 zł Nauczyciel dyplomowany – 4224 zł

Ile zarabia wykładowca akademicki?

W odpowiedzi na pytanie, ile zarabia wykładowca akademicki, rozkładamy pensje wykładowców akademickich na czynniki pierwsze. Najniższą pensją, na jaką może liczyć wykładowca akademicki to kwota poniżej 3700 zł. Jest to bardzo niskie wynagrodzenie. Co drugi wykładowca dostaje wynagrodzenie od 3700 zł do 7230 zł.

Ile zarabia doktorant?

Tam doktorant może liczyć średnio na 4 900 zł. Na jeszcze wyższe zarobki liczyć mogą pracownicy służby medycznej. Zdobycie stopnia naukowego otwiera furtkę do wynagrodzenia na średnim poziomie 5 375 zł.

Ile zarabia adiunkt na uczelni 2021?

Badania wskazują, że mediana wynagrodzeń adiunktów zatrudnionych na polskich uczelniach i w placówkach dydaktycznych wynosi 6260 złotych brutto, co odpowiada kwocie 4503 złotych netto miesięcznie. 25 procent doktorów i doktorów habilitowanych zarabia poniżej 5320 złotych brutto miesięcznie (3864 PLN netto).

Ile zarabia profesor na uczelni prywatnej?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 5 980 PLN brutto. Co drugi wykładowca otrzymuje pensję od 4 280 PLN do 8 070 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych wykładowców zarabia poniżej 4 280 PLN brutto. Na zarobki powyżej 8 070 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych wykładowców.

You might be interested:  Jak Dostać Się Na Uniwersytet W The Sims 4?

Ile zarabia profesor na AGH?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 9 270 PLN brutto. Co drugi profesor otrzymuje pensję od 7 400 PLN do 11 580 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych profesorów zarabia poniżej 7 400 PLN brutto.

Ile zarabia pracownik dydaktyczny?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 5 980 PLN brutto. Co drugi pracownik naukowy otrzymuje pensję od 4 280 PLN do 8 070 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników naukowych zarabia poniżej 4 280 PLN brutto.

Ile zarabia nauczyciel na studiach?

nauczyciel stażysty zarabia – 2818 zł brutto, nauczyciela kontraktowy – 2823 zł brutto, nauczyciela mianowany – 3002 zł brutto. nauczyciel dyplomowany – 3523 zł brutto.

Ile za godzinę wykładu?

1 Wykłady dydaktyczne – wynagrodzenie prowadzącego 230 – 575 zł/h wynagrodzenie brutto za godzinę pracy Wykład dydaktyczny powinien opierać się na konspekcie, którego udostępnienia może oczekiwać organizator. Wysokość wynagrodzenia zależy od kwalifikacji prowadzących, liczby i wielkości grup oraz liczby godzin zajęć.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.