Ile Trzeba Mieć Punktów Żeby Dostać Się Na Uniwersytet Łódzki?

Szczegółowe progi punktowe na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytet Łódzki (z roku: 2021)

Kierunek Próg punktowy (1. tura rekrutacji) Rok
Matematyka 159 2021
Międzynarodowe Studia Kulturowe 241 2021
Mikrobiologia 166 2021
Nowe Media i Kultura Cyfrowa 410 2021

Czy trudno dostać się na Uniwersytet Łódzki?

Najwięcej chętnych na studia UŁ pochodzi z woj. łódzkiego (65 proc.), ale uczelnia chwali się, że ma coraz więcej chętnych z innych rejonów Polski. W tym roku to głównie mieszkańcy Mazowsza (10 proc.), Wielkopolski, Śląska i woj. świętokrzyskiego (po 4 proc).

Ile punktów na psychologie UŁ?

Progi punktowe na kierunki (orientacyjne): – biotechnologia: (w zeszłym roku była rekrutacja uzupełniająca (II termin) na ten kierunek w ilości 10 miejsc, więc dostał się każdy, kto się zapisał); – psychologia: około 650 pkt.; – informatyka (na WMiI i WFiIS): 250-350 pkt.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia UŁ?

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki trwała od 24 maja do 8 lipca 2021, z kolei ogłoszenie list osób przyjętych na studia nastąpiło 29 lipca 2021 roku.

You might be interested:  Uniwersytet Krakowski Kiedy Powstał?

Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na Politechnikę Łódzka?

podczas rekrutacji w jednym roku akademickim dla pewnego kierunku minimum kwalifikacyjne wynosiło 692 punkty, natomiast w roku następnym – 566 punktów; dla innego kierunku było 262 punkty, natomiast w roku następnym – 644 punkty.

Ile osób na miejsce UŁ?

Ponad 12 osób na miejsce! – rekrutacja 2020/2021 na UŁ Zakończyła się podstawowa rekrutacja na studia UŁ w roku akademickim 2020/2021. Rekordową popularnością wśród maturzystów cieszą się kierunki: Psychologia, Biologia kryminalistyczna, Zarządzanie (Wydział Zarządzania) oraz Filologia angielska.

Jakie są kierunki na Uniwersytecie Łódzkim?

Studia na Uniwersytet Łódzki – dostępne kierunki:

 • administracja.
 • analityka chemiczna.
 • analityka gospodarcza.
 • analityka społeczna.
 • analiza i zarządzanie w biznesie.
 • archeologia.
 • bezpieczeństwo narodowe.
 • biologia.
 • Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na psychologie?

  w postępowaniu kwalifikacyjnym natomiast w ostatniej turze rekrutacji próg punktowy wynosił 283,5 pkt. W roku 2020 próg punktowy w I turze wyniósł 317 pkt., a w turze ostatniej – 283,5 pkt, zaś w roku 2021 progi wynosiły odpowiednio 331,5 pkt.

  Ile jest chętnych na psychologię?

  Jak pisze TVN 24, do najbardziej popularnych kierunków w Polsce należały prawo, filologia angielska, medycyna, psychologia i finanse.

  Uniwersytet Warszawski.

  Studia Liczba chętnych Liczba miejsc
  psychologia 1170 150
  międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 1162 75
  biotechnologia 1053 80

  Gdzie warto studiować psychologię?

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie.
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia?

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85 złotych na studia, na które nie ma egzaminu oraz 100 złotych na studia, na które jest przewidziany w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny.

  You might be interested:  Co To Jest Fotosynteza Szkoła Podstawowa?

  Jak wygląda proces rekrutacji na studia?

  Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów.

  Czy na studiach biorą pod uwagę świadectwo?

  W procesie rekrutacji na studia nikt nie patrzy na świadectwo ukończenia szkoły. Liczą się tylko wyniki matury.

  Jak się liczy punkty na Politechnice Warszawskiej?

  Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5. W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 400 punktów kwalifikacyjnych PK. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r.

  Ile punktów na Politechnikę Poznańska?

  W rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej od roku akademickiego 2021/2022 kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów. Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów.

  Czy trudno się dostac na politechnike?

  O studiach na Politechnice Warszawskiej krąży wiele historii, a jak jest tak naprawdę? „Podobno na Politechnikę Warszawską trudno się dostać” – słyszymy na spotkaniach z kandydatami podczas targów edukacyjnych i prezentacji. Jeśli zdasz maturę na przyzwoitym poziomie, to o miejsce na PW nie powinieneś się martwić.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.