Ile Razy Student Może Prolongować Przedłużyć Wypożyczoną Książkę?

Student może prolongować książkę, czyli przedłużyć termin daty jej zwrotu, na okres 1 miesiąca. Limit prolongat: 10. Student prolonguje książki samodzielnie, na swoim koncie, bez pośrednictwa Wypożyczalni.
Okres prolongaty jest identyczny z okresem wypożyczenia przysługującym czytelnikowi (w przypadku studentów jest to 4 tygodnie). Czytelnik może prolongować książki samodzielnie nie więcej niż dwa razy (zgodnie z regulaminem bibliotecznym łączny okres wypożyczenia nie powinien przekroczyć trzech miesięcy).

Ile razy student UPH może zdalnie prolongować wypożyczoną książkę?

1. Użytkownik może samodzielnie 10 razy prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych pod warunkiem, że nie czekają na nie inni użytkownicy. Prolongaty należy dokonać nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu zwrotu i nie późnej niż ostatniego dnia tego terminu.

Ile razy można przedłużyć termin wypożyczenia książek?

Uwaga! Każdy dokument można prolongować do 3 razy. Dlatego, aby móc maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia, najlepiej prolongować tuż przed upływem daty zwrotu (prolongata internetowa jest możliwa w ciągu trzech dni przed upływem daty zwrotu).

You might be interested:  Ile Trwa Szkoła Policyjna 2021?

Ile woluminów może maksymalnie wypożyczalnia student UPH?

Wypożyczanie i odbiór książek

Liczba prolongat: 10. Studenci studiów podyplomowych UPH: 10 woluminów.

Ile książek może wypożyczyć Student 1 roku?

Student I roku jednorazowo może wypożyczyć 15 tytułów na miesiąc (w tym płyty CD/DVD) z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc. Studenci z podwyższonym limitem wypożyczeń (indywidualny tok nauczania, drugi kierunek studiów lub ostatni roku studiów) mogą wypożyczyć 20 książek.

Ile książek można jednorazowo mieć wypożyczonych na koncie SGH?

Z czasopism można korzystać jedynie na miejscu. Na parterze budynku bibliotecznego usytuowana jest Wypożyczalnia Biblioteki SGH. Książki znajdujące się w jej zbiorze wypożycza się do domu. Maksymalnie wypożyczyć można 5 woluminów na okres 60 dni.

W jaki sposób można wypożyczyć książki z czytelni ogólnej UPH?

Istnieje możliwość krótkotermionowego wypożyczenia (strona www) zbiorów z czytelni. Można tu w ramach 2 godzinnej sesji skorzystać bezpłatnie z Internetu i podstawowych edytorów tekstu. Prawo do korzystania mają tylko Czytelnicy posiadający: kartę biblioteczną BG UPH lub Elektroniczną Legitymację Studencką UPH.

Jak przedłużyć termin wypożyczenia książki?

Jak przedłużyć książkę?

  1. kliknąć Sprawdzanie stanu konta czytelnika;
  2. w Moje Konto w menu głównym kliknąć na liczbę wypożyczeń – wyświetli się stan konta czytelnika z terminami zwrotów ksiażek;
  3. przedłużenia książki dokonuje się, klikając na numer porządkowy, a następnie na Przedłuż lub wybierając opcję Przedłuż wszystkie;

Jak przedłużyć wypożyczenie książki?

Prolongaty można dokonać bezpośrednio u bibliotekarza lub samodzielnie poprzez katalog OPAC WWW (należy wówczas wybrać opcję Konto użytkownika a następnie Prolongaty).

Jaką karę ponosi czytelnik za przekroczenie terminu zwrotu UPH?

Przekroczenie terminu zwrotu powoduje blokadę konta i rozpoczęcie naliczania kary przez system w wysokości 0.20 PLN/dzień za wolumin. Należy niezwłocznie zwrócić wypożyczone książki oraz zapłacić naliczoną karę.

Ile wynoszą opłaty za przetrzymanie książki?

Wyniesie ona 10 gr. (za każdą przetrzymaną pozycję) za każdy dzień zwłoki (soboty niedziele i święta również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.

You might be interested:  Ile Kosztuje Szkoła Muzyczna Yamaha?

Jak wypozyczyc ksiazke Biblioteka SGH?

Aby wypożyczyć książkę, należy najpierw założyć kartę w Wypożyczalni. Następnie należy wyszukać sygnatury danego tytułu pod adresem Katalogu Biblioteki. Można to zrobić z poziomu telefonu bądź komputera – przed wejściem do czytelni znajduje się kilka komputerów, które również umożliwiają wyszukiwanie sygnatur.

Ile książek mogą wypożyczyć studenci UP?

Tak, studiujący na dwóch kierunkach UP mogą wypożyczać do 15 tytułów książek. Studentów innych uczelni prosimy o bezpośredni kontakt z bibliotekarzem Wypożyczalni.

Ile razy można prolongować książki Urz?

Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczoną książkę, jeżeli nie została dokonana jej rezerwacja, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. Prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez katalog internetowy lub bezpośrednio u bibliotekarza.

Ile książek maksymalnie może zgromadzić użytkownik na swoim koncie US?

Czytelnik może mieć na koncie maksymalnie 10 pozycji.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.