Ile Książek Może Wypożyczyć Student Uś I Ue?

pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu – 20 książek na 16 tygodni, pozostali pracownicy Uniwersytetu – 20 książek na 10 tygodni, emeryci Uniwersytetu – 5 książek na 4 tygodnie, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie – 10 książek na 8 tygodni.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.