Ile Dostaje Nauczyciel Kontraktowy Za Nadgodziny?

Nauczyciele pokazują wyliczenia pensji, które otrzymują od księgowych w szkołach. Na każdej przepracowanej nadgodzinie stracą po kilka złotych. Wyborcza opisuje przykład nauczyciela, który w styczniu zamiast 41 zł za nadgodzinę, dostanie 37 zł. W skali miesiąca daje to aż 100 zł straty.
Ja jako nauczyciel kontraktowy pełnozatrudniony dostaję ok. 1600 PLN na rękę + 300 zł za nadgodziny i dodatki. A że płace w nauczycieli całej Polsce są takie same Ile stażysta w tej chwili dostaje – nie chce mi się szukać.

Kim jest nauczyciel kontraktowy?

Jak już wiesz, z poprzednich wpisów, nauczyciela kontraktowego, o ile nie zachodzą przesłanki szczególne z ust. 7 art. 10, zatrudnia się na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Jakie jest wynagrodzenie nauczyciela od 1 stycznia 2020?

Średnie wynagrodzenie nauczyciela od 1 stycznia 2020: nauczyciel stażysta – 100 proc. kwoty bazowej – 3 337,55 zł; nauczyciel kontraktowy – 111 proc. kwoty bazowej – ok. 3 704,68 zł; nauczyciel mianowany – 144 proc. kwoty bazowej – ok.?4 806 zł.

Jakie jest średnie wynagrodzenie nauczyciela?

Średnie wynagrodzenie nauczyciela od 1 września 2020: 1 nauczyciel stażysta – 100 proc. kwoty bazowej – 3 537,80 zł; 2 nauczyciel kontraktowy – 111 proc. kwoty bazowej – ok.?3 537,80? zł; 3 nauczyciel mianowany – 144 proc. kwoty bazowej – ok.?5 094,432? zł 4 nauczyciel dyplomowany – 184 proc. kwoty bazowej – ok.?6 509,552? zł. More

You might be interested:  Ile Zarobie Jako Student?

Ile wynosi godzina ponadwymiarową nauczyciela kontraktowego?

2616 zł/83h = 31,52 zł – stawka za godz. ponadwymiarową.

Ile kosztuje godzina nauczyciela kontraktowego?

Weszło w życie rozporządzenie określające wysokość minimalnych wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. – podwyżka to ok. 4,4 proc. Nominalnie – w przypadku nauczycieli kontraktowych wyniesie 256 zł, a mianowanych i dyplomowanych 178 zł brutto.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy?

wynosi 3079 zł brutto (wzrost o 130 zł brutto), nauczyciela kontraktowego — 3167 zł brutto (wzrost o 133 zł brutto), nauczyciela mianowanego — 3597 zł brutto (wzrost o 152 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego — 4224 zł (wzrost o 178 zł brutto).

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy 2021?

nauczyciel stażysta – 2949 zł; nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł; nauczyciel mianowany – 3445 zł; nauczyciel dyplomowany – 4046 zł.

Jak wyliczyć stawkę za godziny nadliczbowe nauczyciela?

Mimo że nauczyciel ma obniżony tygodniowy wymiar zajęć do 9/18, to nadal jest zatrudniony w pełnym wymiarze. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 18 godzin. Obliczając stawkę za godzinę ponadwymiarową, należy pomnożyć 18 godzin przez 4,16.

Ile kosztuje godzina zastępstwa w szkole 2021?

W efekcie wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa przysługuje w kwocie 35,29 zł, jeśli tylko nauczyciel nie wykonywał go w trudnych lub uciążliwych warunkach. Obliczając stawkę godzinową takiego nauczyciela, bierze się pod uwagę ogólne pensum (18 godzin), a nie podwyższone (27 godzin).

Ile kosztuje godzina pracy nauczyciela?

5,87 zł – nauczyciel kontraktowy, 6,58 zł – nauczyciel mianowany, 6,52 zł – nauczyciel dyplomowany.

Ile zarabia nauczyciel na umowę zlecenie?

wynosi 3010 zł brutto, będącego nauczycielem kontraktowym – 3079 zł brutto, będącego nauczycielem mianowanym – 3134 zł brutto, będącego nauczycielem dyplomowanym – 3678 zł.

You might be interested:  Szkoła Rejonowa Co To Jest?

Jak obliczyć stawkę godzinową nauczyciela mianowanego?

Wyznaczy stawkę godzinową nauczyciela jako iloraz minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nau- czyciela przez miesięczna liczbę godzin wynikającą z pensum. Liczba godzin w miesiącu wyliczana jest jako iloczyn standardowego pensum i współczynnika 4,16, czyli wynosi 18 * 4,16 ≈ 75 godzin.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy na rękę?

Nauczyciel stażysta – 3079 zł Nauczyciel kontraktowy – 3167 zł Nauczyciel mianowany – 3597 zł Nauczyciel dyplomowany – 4224 zł

Ile zarabia nauczyciel wspomagający 2022?

Nauczyciel Wspomagajacy – przeciętne zarobki na tym stanowisku to 3 420 zł brutto miesięcznie (2 460 zł netto miesięcznie), czyli 1 990 zł (-37%) mniej niż wynosi aktualnie średnie wynagrodzenie w Polsce. Nauczyciel Wspomagajacy to stanowisko, na którym można oczekiwać początkowego wynagrodzenia w wysokości 3 120 zł.

Ile zarabia nauczyciel 2022?

Jeszcze inaczej wygląda wynagrodzenie nauczyciela mianowanego – tu obserwujemy wzrost o 152 zł, z 3445 zł na 3597 zł brutto. W przypadku nauczycieli dyplomowanych podwyżka wyniesie 178 zł brutto, a płaca to 4224 zł (podniesienie z poziomu 4046 zł brutto). Kliknij!

Ile będą zarabiać nauczyciele od września 2021?

nauczyciel stażysta – 2818 zł brutto, nauczyciela kontraktowy – 2823 zł brutto, nauczyciela mianowany – 3002 zł brutto. nauczyciel dyplomowany – 3523 zł brutto.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.