Dlaczego Edukacja Środowiskowa Jest Ważnym Elementem Procesu Dydaktycznego?

Wcześnie nabyte przez najmłodszych doświadczenia mają istotny wpływ na późniejszy stosunek do ochrony środowiska. Edukacja przyrodnicza pozwala dziecku poznać najbliższe otoczenie, w trakcie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów jest ono w stanie zrozumieć środowisko, w którym żyje człowiek (Więckowski 1993: 150).

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.