Co To Jest Nauczyciel Mianowany?

Nauczyciel mianowany to osoba wykonująca zawód nauczyciela na podstawie mianowania. Taki stosunek pracy jest zawierany na czas nieokreślony z reguły w pełnym wymiarze godzin, co oznacza większą stabilność zatrudnienia. Taki nauczyciel wykonuje swoje obowiązki dydaktyczne na podstawie umowy i ma normowany czas pracy.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.