Co To Jest Edukacja Kulturalna?

Edukacja kulturalna w tym sensie jest niczym innym jak wprowadzaniem w kulturę zastaną, rozumianą antropologicznie, czyli w różne systemy, wiedzy i praktyki społecznej, nie tylko w kulturę artystyczną. Przyjmowanie norm zachowań, wytworów, postaw – jest to kultura normatywna.
edukacja kulturalna oznacza edukację do uczestnictwa w kulturze. Uczestnictwo w kulturze oznacza partycypację w artystycznej i kulturalnej działalności społeczeństwa w sensie szczegółowym oraz w wytworach aktów jej życiowej działalności w sensie ogólnym.
Edukacja kulturalna to zarówno rozwój zainteresowań kulturalnych, kształtowanie umiejętności artystycznych, rozbudzanie twórczej aktywności, jak i rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w kontekście przygotowania ludzi do określonych zadań w dorosłym życiu (w kontekście zawodowym i społecznym).

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.