Co To Jest Domena Internetowa Odpowiedzi It Szkoła?

Domena internetowa to element adresu DNS pozwalający znaleźć w Internecie takie zasoby jak strona WWW, serwer, czy adresat poczty e-mail. Domena pozwala przetłumaczyć adres IP usługi na łatwą do zapamiętania przez człowieka nazwę. Domena internetowa składa się z nazwy wybranej przez abonenta i rozszerzenia.

Co to jest domena?

Domena to podstawowy składnik internetowej tożsamości. Domena jest elementem adresu internetowego, który kieruje internautów na żądaną stronę. Domeny są kojarzone najczęściej z nazwami własnymi firm lub produktów i w większym uproszczeniu można je podzielić na: narodowe:.pl,.de,.fr, co.uk.

Co to jest nazwa domeny?

Nazwa domeny składa się z co najmniej jednej części, które (nazywane technicznie etykietami) są umieszczone w pewnym poddrzewie struktury DNS. Etykiety te są łączone i rozdzielane kropkami, np. example.com.

Co to jest nazwa domeny?

Nazwa domeny składa się z co najmniej jednej części, które (nazywane technicznie etykietami) są umieszczone w pewnym poddrzewie struktury DNS. Etykiety te są łączone i rozdzielane kropkami, np. example.com.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.