Co Robi Nauczyciel W Świetlicy Szkolnej?

Podstawowym zadaniem wychowawcy świetlicy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Kładę szczególny nacisk na zajęcia plastyczne.
Nauczyciel świetlicy powinien przekazać dzieciom podstawowe wiadomości z zakresu techniki pracy umysłowej, zaznajomić je praktycznie z prawidłowym sposobem uczenia się, korzystania ze słowników, encyklopedii czy pracy z podręcznikiem.

Ile zarabia nauczyciel w świetlicy szkolnej?

Co drugi wychowawca w placówkach wsparcia dziennego otrzymuje pensję od 3 180 PLN do 4 360 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych wychowawców w placówkach wsparcia dziennego zarabia poniżej 3 180 PLN brutto.

Jaki powinien być nauczyciel świetlicy?

Dobry wychowawca powinien być także komunikatywny, powinien mieć ciepły stosunek do dzieci, umiejący słuchać, mający poczucie humoru, pełen inicjatywy, umiejący znaleźć kompromis, energiczny, szczery, odpowiedzialny, dostrzegający wszystkich w grupie, bystrym obserwatorem, godny zaufania, umiejący przyznać się do błędu

Co robić w świetlicy?

o zajęcia ruchowe: (gry i zabawy świetlicowe) boisko sportowe, plac zabaw, odgadywanie scenek, spacer po okolicy, zabawy sportowe w sali zabaw, układanie puzzli, sala świetlicowa – budowle z klocków, zabawy towarzyskie w kole, gry zespołowe itp.

Czy wychowawcą świetlicy jest nauczycielem?

Na świetlicy również pracuje nauczyciel, który ma stanowisko wychowawcy. Co to oznacza? Taka osoba musi mieć tak samo dobre wykształcenie jak nauczyciel prowadzący lekcje przedmiotowe.

You might be interested:  Co Zrobić Gdy Nauczyciel Przyłapie Na Ściąganiu?

Ile godzin pracuje nauczyciel świetlicy?

Uczniowie przebywający w świetlicy, muszą mieć stałą opiekę; w tym celu dyrektor szkoły zatrudnia wychowawców świetlicy, których tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, wynosi 26 godzin.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy na świetlicy?

nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł brutto (2 876,26 zł netto), nauczyciel kontraktowy – 3926,96 zł brutto (3 192,65 zł netto), nauczyciel mianowany – 5094,4 zł brutto (4 141,79 zł netto), nauczyciel dyplomowany – 6509,55 zł brutto (5 292,32 zł netto).

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy w przedszkolu?

nauczyciel stażysta – 2949 zł; nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł; nauczyciel mianowany – 3445 zł; nauczyciel dyplomowany – 4046 zł.

Ile zarabia nauczyciel w przedszkolu publicznym?

Ile zarabia przedszkolanka w przedszkolu? Zarobki nauczyciela pracującego w przedszkolu wynoszą średnio 3590 złotych brutto. Pensje nauczycieli są jednak uzależnione od danej placówki i stażu pracy. Osoba na tym stanowisku może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości jednej pensji netto.

Kto może pracować w świetlicy środowiskowej?

Wychowawcą w świetlicy moŜe być osoba, która posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyŜsze na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może pracować na świetlicy?

Odpowiedź: Nie, nauczyciel nie może pracować w świetlicy w szkole, ponieważ wg informacji podanych w pytaniu posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela tylko w przedszkolu oraz do prowadzenia terapii pedagogicznej w przedszkolu.

Czy nauczyciel świetlicy może mieć nadgodziny?

Oczywiście jeśli grup świetlicowych jest tak wiele, że potrzeba, aby nauczyciel spędzał z uczniami dodatkowe godziny, to także można mu je przydzielić. Jeśli jednak taka potrzeba nie występuje, a inne zajęcia nie są mu przydzielone – nie można mu przydzielić dodatkowych godzin jako ponadwymiarowych.

You might be interested:  Kiedy Nauczyciel Powinien Dostać Wynagrodzenie Na Konto?

W co się bawić na świetlicy?

Kreatywne zabawy dla dzieci obejmują także takie pomysły. Wydrukować kilka obrazków wspólnie z komputera z np. Pałacem Kultury, Wieżą Eiffla itp., rozłożyć makaron spaghetti (surowy), pianki takie do jedzenia albo plastelinę i próbować budować te konstrukcje razem (łącząc kawałki makaronu z piankami).

Jakie zajęcia można prowadzić na świetlicy?

Rodzaje zajęć na świetlicy szkolnej:

konkursy (tematyczne, wiedzy, quizy) zajęcia rozwijające aktywność twórczą zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne) gry i zabawy ruchowe.

Co dzieci robią w świetlicy?

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieci pozostających na terenie szkoły przed lekcjami lub po ich zakończeniu, zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Ale pełni ona również ważną funkcję społeczną.

Author: Alicja Adamska

Leave a Reply

Your email address will not be published.