Co Robi Nauczyciel Świetlicy?

Potrafią pracować z grupą i indywidualnie, angażować uczniów do zabawy i różnorodnych zajęć, motywować do pracy, zmiany zachowań, nawiązywać kontakty z dziećmi, rozmawiać, słuchać, rozwiązywać konflikty i spory, uczyć atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
Nauczyciel świetlicy powinien przekazać dzieciom podstawowe wiadomości z zakresu techniki pracy umysłowej, zaznajomić je praktycznie z prawidłowym sposobem uczenia się, korzystania ze słowników, encyklopedii czy pracy z podręcznikiem.

Ile zarabia nauczyciel w świetlicy?

Co drugi wychowawca w placówkach wsparcia dziennego otrzymuje pensję od 3 180 PLN do 4 360 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych wychowawców w placówkach wsparcia dziennego zarabia poniżej 3 180 PLN brutto.

Kto może być wychowawca w świetlicy szkolnej?

Każda osoba, która chce być nauczycielem i tak ma obowiązek posiadać przygotowanie pedagogiczne. A zatem taka osoba też może pracować na świetlicy, ponieważ to dyrektor oceni czy przygotowanie pedagogiczne jest wystarczające.

Co robić w świetlicy?

o zajęcia ruchowe: (gry i zabawy świetlicowe) boisko sportowe, plac zabaw, odgadywanie scenek, spacer po okolicy, zabawy sportowe w sali zabaw, układanie puzzli, sala świetlicowa – budowle z klocków, zabawy towarzyskie w kole, gry zespołowe itp.

Ile godzin pracuje nauczyciel świetlicy?

Uczniowie przebywający w świetlicy, muszą mieć stałą opiekę; w tym celu dyrektor szkoły zatrudnia wychowawców świetlicy, których tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, wynosi 26 godzin.

You might be interested:  Ile Zarabia Nauczyciel Biologii W Liceum?

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy w przedszkolu?

nauczyciel stażysta – 2949 zł; nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł; nauczyciel mianowany – 3445 zł; nauczyciel dyplomowany – 4046 zł.

Ile zarabia nauczyciel w przedszkolu publicznym?

Ile zarabia przedszkolanka w przedszkolu? Zarobki nauczyciela pracującego w przedszkolu wynoszą średnio 3590 złotych brutto. Pensje nauczycieli są jednak uzależnione od danej placówki i stażu pracy. Osoba na tym stanowisku może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości jednej pensji netto.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy na świetlicy?

nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł brutto (2 876,26 zł netto), nauczyciel kontraktowy – 3926,96 zł brutto (3 192,65 zł netto), nauczyciel mianowany – 5094,4 zł brutto (4 141,79 zł netto), nauczyciel dyplomowany – 6509,55 zł brutto (5 292,32 zł netto).

Komu przysługuje świetlica szkolna?

Szkoła podstawowa oraz szkoła, która prowadzi kształcenie specjalne, mają obowiązek zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 • Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może pracować na świetlicy?

  Odpowiedź: Nie, nauczyciel nie może pracować w świetlicy w szkole, ponieważ wg informacji podanych w pytaniu posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela tylko w przedszkolu oraz do prowadzenia terapii pedagogicznej w przedszkolu.

  Kto może uczyć w przedszkolu?

  Nauczycielem-wychowawcą w przedszkolu może zostać osoba po ukończonych studiach pedagogicznych o specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, np. pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy pedagogice nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.

  W co się bawić na świetlicy?

  Kreatywne zabawy dla dzieci obejmują także takie pomysły. Wydrukować kilka obrazków wspólnie z komputera z np. Pałacem Kultury, Wieżą Eiffla itp., rozłożyć makaron spaghetti (surowy), pianki takie do jedzenia albo plastelinę i próbować budować te konstrukcje razem (łącząc kawałki makaronu z piankami).

  You might be interested:  Pilot Wycieczek Zagranicznych Jaka Szkoła?

  Jakie zajęcia można prowadzić na świetlicy?

  Rodzaje zajęć na świetlicy szkolnej:

  konkursy (tematyczne, wiedzy, quizy) zajęcia rozwijające aktywność twórczą zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne) gry i zabawy ruchowe.

  Co dzieci robią w świetlicy?

  Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieci pozostających na terenie szkoły przed lekcjami lub po ich zakończeniu, zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Ale pełni ona również ważną funkcję społeczną.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.