Co Daje Szkoła Policyjna?

Szkoła policealna jest placówką edukacyjną przygotowującą do pracy w konkretnych zawodach. Oferta szkół policealnych w każdym większym i średnim polskim mieście jest bardzo szeroka. Uczniowie mogą wybrać kształcenie w wielu zawodach.
Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.
Szkoły policealne mogą kształcić w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których ukończenie daje prawo przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Co robi się w szkole policyjnej?

Szkolenie to zwykle trwało 144 dni szkoleniowe – kursanci przez ponad pół roku przebywają wówczas w jednej z jednostek szkoleniowych na terenie kraju. Rozkład ich zajęć jest ściśle uzależniony od samego planu szkolenia. Grafik układa się godzinowo i powtarza w ustalonej formie od poniedziałku do piątku.

Co po szkole policyjnej?

Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji. W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji, skierowany do nowo przyjętych policjantów.

Jakie są przedmioty w szkole policyjnej?

Klasa policyjna

 • Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
 • Języki: język angielski – kontynuacja, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański.
 • You might be interested:  Co Się Wydarzyło W Kajko I Kokosz Szkoła Latania?

  Czy szkoła policyjna jest płatna?

  W trakcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego funkcjonariusz Policji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 3.335,25 złotych netto. Po ukończeniu Szkolenia Zawodowego Podstawowego funkcjonariusz Policji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 4.096,55 złotych netto.

  Jak jest w szkole policyjnej?

  Jak jednak wygląda szkolenie? Obecnie kurs policyjny trwa 6,5 miesiąca i odbywa się w systemie skoszarowanym. Oznacza to, że kursanci pozostają na terenie szkoły lub obiektu organizującego szkołę policyjną i tam mieszkają.

  Czy trudno jest w szkole policyjnej?

  Ogólnie – jest masakra. Zajęcia od wczesnego ranka do 16.00, chwila wolnego i rycie materiału do 23-24.00. Co dzień to samo,każdy tęskni za weekendem, co by odpocząć. Do tego zapieprz na technikach interwencji i bardzo duża ilość kontuzji.

  Czy w szkole policyjnej się mieszka?

  Nie ma takiej opcji, przymus obowiązkowy.

  Ile trwa przygotowanie do służby w Policji?

  Program szkolenia, trwający 1123 godziny lekcyjne, przygotowuje policjanta do wykonywania zadań służbowych, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w szczególności w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

  Ile trwa Szkoła policyjna 2021?

  decyzją Komendanta Głównego Policji czas trwania szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii został skrócony do 71 dni.

  Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze do policji?

  Do służby w policji wymagane jest minimum średnie wykształcenie. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do policji muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

  Co to jest klasa policyjna?

  Klasa policyjna jest klasą Liceum Ogólnokształcącego. Oferta jest skierowana przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach takich jak: służba celna, straż miejska i agencje ochrony.

  Ile zarabia policjant w szkole policyjnej?

  Przykładowo policyjny kursant świeżo po przyjęciu do służby zarobi 2800 zł netto, natomiast referent otrzyma już 4300 zł netto. Do tego należy doliczyć dodatek za stopień służbowy – w przypadku posterunkowego to 660 zł, aspirant otrzyma dodatkowo 870 zł, a podkomisarz może liczyć aż na 950 zł.

  You might be interested:  Agresywny Uczeń Co Może Szkoła?

  Ile zarabia aspirant w Policji?

  Stopnie w Policji i zarobki w 2022 roku

  Stopień w Policji Dodatek do pensji netto
  Starszy aspirant 940 zł
  Aspirant 920 zł
  Młodszy aspirant 890 zł
  Sierżant sztabowy 860 zł

  Ile wynosi pensja policjanta?

  W 2021 roku rząd postanowił, że od 2022 roku pracownicy Służb Ochrony Państwa otrzymają podwyżkę w wysokości 667 złotych brutto. W związku z tym policjant służby kryminalnej otrzymuje uposażenie w wysokości od 5300 do 7280 złotych netto. Wiesz już, ile zarabia policjant kryminalny.

  Author: Alicja Adamska

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.