Category: Użyteczne

Posted in Użyteczne

Nauczyciel Wspomagający Kiedy Się Należy?

Zwykle taka osoba pojawia się w klasie, gdzie jedno lub więcej dzieci ma orzeczenie o potrzebie kształcenia…

Posted in Użyteczne

Jak Napisać W Skrócie Szkoła Podstawowa?

Poprawny skrót od nazwy szkoła podstawowa to: SP. (z kropką na końcu). Jest to właściwie skrótowiec utworzony…

Posted in Użyteczne

Nauczyciel Kontraktowy Kiedy?

Nauczyciela kontraktowego zgodnie z przepisem art. 10 ust. 4 KN zatrudnia się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem…

Posted in Użyteczne

Jakie Kary Może Stosować Nauczyciel Wobec Ucznia?

Do kar tu stosowanych należy upomnienie, nagana oraz przeniesienie do innej klasy. W najcięższych przewinieniach dana osoba…

Posted in Użyteczne

Kiedy Nauczyciel Rozpoczyna Staż?

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14…