Recent Posts

Posted in Użyteczne

Nauczyciel Wspomagający Kiedy Się Należy?

Zwykle taka osoba pojawia się w klasie, gdzie jedno lub więcej dzieci ma orzeczenie o potrzebie kształcenia…

Posted in Użyteczne

Jak Napisać W Skrócie Szkoła Podstawowa?

Poprawny skrót od nazwy szkoła podstawowa to: SP. (z kropką na końcu). Jest to właściwie skrótowiec utworzony…

Posted in Użyteczne

Nauczyciel Kontraktowy Kiedy?

Nauczyciela kontraktowego zgodnie z przepisem art. 10 ust. 4 KN zatrudnia się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem…

Posted in Użyteczne

Jakie Kary Może Stosować Nauczyciel Wobec Ucznia?

Do kar tu stosowanych należy upomnienie, nagana oraz przeniesienie do innej klasy. W najcięższych przewinieniach dana osoba…

Posted in Wskazówki od nauczyciela

Do Kiedy Jest Zamknięta Szkoła?

Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć poinformował, że szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego, czyli do 26…