Dokumentacja Szkoły Podstawowej w Borze

  1. Podział godzin w roku szkolnym 2016/2017
  2. Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
  3. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i Klasy pierwszej ZARZĄDZENIE / ZAŁ. nr.1 / ZAŁ. nr.2
  4. Statut szkoły
  5. Aneks do Statutu szkoły
  6. Program profilaktyczny
  7. Program wychowawczy