Dokumentacja Szkoły Podstawowej w Borze

  1. Podział godzin w roku szkolnym 2017/2018

  2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i Klasy pierwszej
  3. Statut szkoły
  4. Aneks do Statutu szkoły
  5. Program profilaktyczno-wychowawczy