MUZYKA
1. Gatunki muzyki - prezentacja youtube
2. Muzyczne klucze
3. Muzyczne klucze - karta pracy
4. Wykreślanka - karta pracy
5. Test wiedzy o Władysławie Szpilmanie
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
1.Siatka ostrosłupa do kserowania
2.Siatka ostrosłupa do samodzielnego rysowania
3.Krzyżówka
4.Tabliczka mnożenia z pierwiastkami
5.Ciągi obrazkowe
6.Kwadrat magiczny
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
1. Prezentacja o dojrzewaniu fizycznym dziewcząt
2. Prezentacja o dojrzewaniu fizycznym chłopców
3. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania - prezentacja
4. Relacje miedzyludzkie - prezentacja
5. Film Tv-story
6. Od poczęcia człowiek
7. Dojrzałość do małżeństwa
8. O niedojrzałości do budowania trwałych więzi