wrzesień październik 2019

Zajęcia plastyczne

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w zajęciach plastyczno- ceramicznych organizowanych raz w tygodniu, w czwartek od 15:30. Prowadzącymi są pani Magdalena Kędzierska artystka, malarka, rzeźbiarka oraz pani Dominika Sięka-Guzda nauczycielka plastyki. Na zajęciach uczniowie poznają różne tajniki sztuki. Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę, umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość. Wywołuje przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia. Zajęcia plastyczne przynoszą dzieciom radość, wywołują miłe wrażenia.

Pierwsze efekty naszej pracy można podziwiać w galerii.

Relacja: Dominika Sięka Guzda


Zdjęcia: Dominika Sięka Guzda