Protokół
ze szkolnego etapu Gminnego Konkursu Plastyczno - Technicznego "Surowce wtórne"

Jak co roku Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach ogłosiło bardzo ważny konkurs Plastyczno - Techniczny "Surowce wtórne", w którym nasi uczniowie chętnie biorą udział. Uczestnikami konkursu mogli być w tym roku po raz pierwszy wszyscy uczniowie szkoły od oddziału przedszkolnego aż do klasy 8.
Celem Konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności przedszkolnej i s zkolnej dzieci oraz ich rodziców;
- propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów, jako tworzywa artystycznego;
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych w tym form przestrzennych;
- motywowanie dzieci i młodzieży do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy;
- inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne.
- wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata;

Przedmiotem konkursu w klasach 1-3 było zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej (przestrzennej) przydatnej do życia lub zabawy przedmiotem i powinna zostać wykonana przy użyciu wszelkiego rodzaju surowców wtórnych lub ich części oraz materiałów plastycznych. Na konkurs wpłynęły 3 prace z klasy 2 i 6 prac z klasy 3.

W kategorii klas od 4 do 8 było zaprojektowanie i wykonanie, w formie przestrzennej, super bohatera walczącego z zanieczyszczeniami środowiska. Tutaj wpłynęły 3 prace.

Bardzo dziękuję Pani Wioletcie Luberda i Pani Dominice Sięka -Guzda za zmotywowanie uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie i zawiezienie prac do Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Ale przede wszystkim pragnę podziękować rodzicom tych uczniów, którzy pomogli swoim dzieciom zaprojektować i wykonać przepiękne prace. Efekty można podziwiać na zdjęciach.

Relacja: Halina Gacek

Zdjęcia: Halina Gacek