11 marca 2020

"Jestem wolny więc mam wybór"

W środę - 11 marca, trójka uczniów w składzie: Kamila Jarząbek, Oliwia Cisoń oraz Kacper Chrobak reprezentowała naszą szkołę w konkursie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień. Jego organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z pytań otwartych oraz zamkniętych dotyczący zagadnień związanych z uzależnieniami. Konkurs odbył się w SP w Maruszynie Dolnej i zgromadził ponad 20 uczniów z całej gminy. Był okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy ale też integracją uczniów i nauczycieli szkół Gminy Szaflary. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Największą liczbę punktów spośród naszej trójki zdobyła Oliwia Cisoń. Serdecznie dziękujemy organizatorom za wzorową organizację i przebieg konkursu oraz miłe przyjęcie i poczęstunek.

Relacja: Urszula Stachoń


Zdjęcia: Urszula Stachoń