11 marca 2020

Eliminacje środowiskowe XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia,
ale pamiętajmy, że dobry strażak, to żywy strażak"


Aby, być dobrym strażakiem nie wystarczy sama odwaga. Ważna jest wiedza, trening, zdyscyplinowanie. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Borze zaczynają przygodę ze strażą od WIEDZY. Świetnym polem do jej zdobywania jest udział w turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzieżówka z Boru przystąpiła do eliminacji środowiskowej XLIII OTWP już po raz piętnasty. Wzorem lat ubiegłych Środowiskowy etap OTWP odbył się w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Środowiskowy Etap XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom" zleconego OSP Bór przez Gminę Szaflary w ramach: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym. Uczestnicy tegorocznego konkursu starali się dorównać wiedzy swoich starszych kolegów i koleżanek.

Środowiskowy etap turnieju miał miejsce 11 marca 2020 r. Wzięło w nim udział ośmioro uczestników w trzech grupach wiekowych: SP uczniowie młodsi, SP uczniowie starsi (klasy VII i VIII) raz młodzież ze szkół średnich.

Eliminacje środowiskowe przeprowadziła komisja w składzie: przewodniczący - naczelnik OSP Bór asp. sztab. w stanie spoczynku Józef Gacek, członkowie - asp. sztab. w stanie spoczynku Marian Gacek, członek OSP w Borze Anna Arendarczyk, sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek i nauczyciel SP w Borze Małgorzata Gacek. Po sprawdzeniu testów konkursowych komisja wyłoniła następujących laureatów, którzy reprezentowali OSP Bór w eliminacji gminnej w Maruszynie Dolnej 12 marca 2020 r.:
SP uczniowie młodsi - Gąsior Gabriela i Zarębczan Jan
SP uczniowie starsi - Chrobak Piotr i Cisoń Oliwia
Szkoły średnie - Chrobak Sabina i Kula Izabela
Na kolejnym etapie turnieju Piotr Chrobak zajął II miejsce. Wszystkim gratulujemy.

Relacja: Małgorzata Gacek


Zdjęcia: Małgorzata Gacek