6-8 listopada 2019

Konkurs plastyczny "NO PROMIL - NO PROBLEM"

W dniach 6 - 8.11.2019r. uczniowie klasy trzeciej w ramach zajęć rozwijających kreatywność i szóstoklasiści na zajęciach z wychowania regionalnego pod opieką pani Wioletty Luberda przygotowywali prace plastyczne na konkurs "NO PROMIL - NO PROBLEM", którego organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek, a partnerami byli: Gmina Wieliczka i Instytut Rozwoju Społecznego.

Głównym celem konkursu było zaprezentowanie w wybranej formie plastycznej sytuacji prawdziwej lub wyobrażonej, w której wykorzystane zostało przesłanie płynące z kampanii społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM.

Wszystkie wykonane prace (8 z kl. III i 3 z kl.VI) zostały wysłane, a dla uczestników są przewidziane nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz odpowiedni wpis w dzienniku.

Relacja: Wioletta Luberda
Zdjęcia: Wioletta Luberda