12 listopada 2019

Konkurs fotograficzny "Złap jesień"

Konkurs fotograficzny "Złap jesień - złota jesień w Borze" Celem konkursu było rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów, propagowanie pasji fotografowania, promocja naszego regionu oraz prezentacja osi±gnięć uczestników konkursu. Konkurs był zaadresowany do uczniów klas V-VIII. Organizator otrzymał prace od 7 uczniów. Z przekazanych fotografii jury wyłoniło 3 najlepsze pod względem artystycznym prace. Uczniowie bardzo się zaangażowali, wszystkie zdjęcia s± bardzo ciekawe.

Jury w składzie: pani Dominika Sięka-Guzda, pani Monika Mroszczak-G±sior, pani Monika Szado, pani Anna Kalata, pani Justyna Kurnat wyłoniły I, II i III miejsce.
I MIEJSCE: Oliwia Cisoń klasa VIII
II MIEJSCE Magdalena Cisoń klasa V
III MIEJSCE Gabriela G±sior klasa VI
Laureaci otrzymali piękne nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali oceny celuj±ce z plastyki. Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Relacja: Monika Szado

Zdjęcia: Monika Szado