19 września 2019

Gminny Konkurs Techniczny "EKOPOJAZD"

W dniu 19 września 2019r. odbył się w naszej szkole konkurs techniczny "EKOPOJAZD" organizowany przez Szkołę Podstawową w Zaskalu i GCKPiT w Szaflarach.

Wzięli w nim udział uczniowie z kl. II-VII, a zadaniem ich było wykonanie pracy przestrzennej pt. "Ekopojazd", w celu kształtowania i rozwijania wrażliwości na problemy ekologii, poprzez użycie ekoodpadów.

Z klasy II złożono7 pojazdów, z kl.III - 8 i po jednej z klasy V i VII.

Komisja konkursowa w składzie: Halina Gacek, Wioletta Luberda i Dominka Sięka - Guzda dokonała oceny prac pod względem zgodności z tematem, pomysłowości, techniki i estetyki wykonania.

Zgodnie z warunkami regulaminu zostały wybrane tylko 2 prace z całej szkoły do etapu gminnego.

Jednak wszystkich uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną celującą z edukacji plastycznej w młodszych klasach, a w klasach V - VII oceną celującą z plastyki.
Ps.
Magdalena Knapczyk otrzymała III miejsce.Relacja: Wioletta Luberda

Zdjęcia: Wioletta Luberda