19 maja 2017

Rejonowy konkurs recytatorsko gawędziarski im. A. Suskiego.

8 maja 2017r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorsko - Gawędziarski im. A. Suskiego, w którym wzięło udział 16 uczniów w 2 kategoriach językowych i 2 wiekowych.

Pani Halina Gacek wybrała repertuar i przygotowała uczniów kl. II - III w kategorii literackiej, natomiast pani Dominika Sięka - Guzda przygotowała repertuar i uczniów kl. IV-V w kategorii literackiej. Za wybór repertuaru, przygotowanie uczniów w kategorii gwarowej i organizację eliminacji szkolnych odpowiedzialna była Wioletta Luberda.

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Gacek, Dorota Sikoń i Wioletta Luberda oceniała uczestników wg następujących kryteriów: opanowanie pamięciowe, poprawność językowa, interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyznało:
W kategorii gwarowej
I miejsce
- Martyna Jarząbek
- Patrycja Latocha
II miejsce
- Gabriela Gąsior
- Aleksandra Kalata
III miejsce
- Natasza Wojciechowska
W kategorii literackiej
I miejsce
- Martyna Luberda
- Kamila Jarząbek
II miejsce
- Klaudia Parzygnat
- Damian Rączka
III miejsce
- Julia Wilczek

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i ocenę celującą z j.polskiego oraz pozytywny wpis do karty obserwacji i zeszytu wychowawcy. Laureatki I miejsca będą reprezentowały szkołę 19 maja na Konkursie Recytatorsko - Gawędziarskim im. A. Suskiego w Szaflarach.

Relacja: Wioletta Luberda


Zdjęcia: Wioletta Luberda